Antarktida 2017 - studentské aktivity

Letošní expedice na Ostrově Jamese Rosse začala po vánočních svátcích dne 28. prosince 2016 a poslední členové se vrátili do České republiky 16. března 2017. V letos početné expedici čítající 17 lidí bylo pět studentů Geografického ústavu MU, kteří monitorovali tamní hydrologickou síť, sbírali data a rozšiřovali síť měření periglaciálních a nivačních procesů, pomáhali s glaciologickými a geofyzikálními pracemi na ledovcích a odebírali vzorky vulkanitických hornin pro rekonstrukce geologického vývoje ostrova. Získaná data budou mj. použitá k přípravám bakalářských, magisterských i dizertačních prací.