Budova č. 4, první patro

PLÁN GÚ PRO TISK


    Viditelné vrstvy:    Popisky   Bodové znaky   Požární zařízení 
KLIKNUTÍM VYBERTE MÍSTNOST # ! ! ! ! # # " SUTERÉN PŘÍZEMÍ 1. PATRO 2. PATRO PLÁN GÚ A PŘF 0 3 6 m Kategorie místnosti Druh místnosti WC WC WC provozní místnosti dámské záchody záchody pro invalidy pánské záchody učebna, posluchárna počítačová učebna zasedací místnost mapovna studovna vedoucí ústavu výtah jídelna, bufet akademické knihkupectví vstup pro invalidy únikový východ Požární zařízení ! hasicí přístroj " hlásič požáru # požární hadice ¯ S Z5 číslo učebny WC WC WC 02009 02008 02013 02017b 02019 02020 02021 02022 02023 Z6 Z5 02013 číslo pracovny chodby nepřístupné prostory toalety služby studijní prostory pracovny zaměstnanců učebny prostory jiného ústavu

Vytvořila: Iva SENDLEROVÁ. Brno 2012.
Zdroj dat: ÚVT MU, Jan Russnák, 2011.