Budova č. 5, první patro

PLÁN GÚ PRO TISK


Viditelné vrstvy: Popisky Bodové znaky Požární zařízení
KLIKNUTÍM VYBERTE MÍSTNOST ! ! # " ! # ! SUTERÉN PŘÍZEMÍ 1. PATRO 2. PATRO PLÁN GÚ A PŘF 0 3 6 m Kategorie místnosti pracovna zaměstnance toalety učebna služby studijní prostory Druh místnosti veřejné prostory ostatní nepřístupné WC WC WC provozní místnost dámské záchody záchody pro invalidy pánské záchody učebna, posluchárna počítačová učebna zasedací místnost mapovna studovna vedoucí ústavu výtah jídelna, bufet akademické knihkupectví vstup pro invalidy únikový východ Požární zařízení ! hasicí přístroj " hlásič požáru # požární hadice S Z3 označení učebny WC WC WC WC WC 02043 02042 02021 02022 02023 02026 02002 02003 02005 02008 02006 02007 02015 02016 02018 02019 02020 02035 Z3 Z4 prostory jiného ústavu 02013 číslo pracovny

Vytvořila: Iva SENDLEROVÁ. Brno 2012.
Zdroj dat: ÚVT MU, Jan Russnák, 2011.