Cena Eduarda Brücknera pro prof. Brázdila

Dne 6. března 2018 obdržel prof. Rudolf Brázdil na konferenci „11. Deutsche Klimatagung“ v německém Frankfurtu nad Mohanem Cenu Eduarda Brücknera za významný přínos k interdisciplinárnímu výzkumu v klimatologii za rok 2018 od šestičlenného komitétu vedeného prof. Hansem von Storchem a podpořenou Helmholtzovým centrem v Geesthachtu.

Cena byla v předchozích letech udělena celkem čtyřikrát (2000 - Christian Pfister, Švýcarsko; 2003 - Ernst Maier-Reimer, Německo; 2006 - Roger Pielke jr., USA; 2015 - James R. Fleming, USA) a je pojmenovaná po významném geografovi Eduardu Brücknerovi (1862-1927), který se vedle výzkumu glaciálních fázi v Alpách a přirozené klimatické variability věnoval také ekonomické a společenské dimenzi klimatu v minulých dobách.


Prof. Hans von Storch při předávání Ceny Eduarda Brücknera R. Brázdilovi na
konferenčním banketu v Přírodovědném muzeu ve Frankfurtu nad Mohanem