Čas, rytmy a mobilita

čas, rytmy, mobilita   

Zaměření výzkumné činnosti

Práce výzkumné skupiny je soustředěna na zkoumání každodenní časoprostorové rutiny, a to především v prostoru měst a metropolitních oblastí. Prostřednictvím témat času, rytmů a mobility jsou do uceleného rámce integrovány klasické disciplíny geografie osídlení, geografie města či geografie dopravy. Předmětem výzkumného zájmu jsou rovněž dopady různých typů technologií (zejména mobilitních a komunikačních) do časoprostorové organizace každodenních aktivit jedinců a domácností.

V rámci aplikovaného výzkumu jsou řešeny projekty z oblasti prostorového, resp. strategického plánování  (analýzy prostorových vztahů, demografické prognózy, pokročilé regionalizace) na městské, regionální i národní úrovni. Spolupracujícími partnery jsou obvykle různé instituce veřejné správy či soukromé subjekty.

Lidé

Do činnosti výzkumné skupiny jsou zapojeni především tito pracovníci:

Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

RNDr. Robert Osman, Ph.D.

Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Vybrané publikace členů výzkumné skupiny

OSMAN, Robert, Daniel SEIDENGLANZ a Ondřej MULÍČEK. Urban Place as a Heterochronotopia: A Case Study of a Brno Locality. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 6, s. 927-962. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.6.291.

MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Time-space Rhythms of the City – The Industrial and Post-industrial Brno. Environment and Planning A, SAGE, 2015, roč. 48, č. 1, s. 115–131. ISSN 0308-518X. doi:10.1177/0308518X15594809.

MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Urban rhythms: A chronotopic approach to urban timespace. Time & Society, SAGE, 2014, roč. 24, č. 3, s. 304-325. ISSN 0961-463X. doi:10.1177/0961463X14535905.

MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, AV ČR, Sociologický ústav, 2013, roč. 49, č. 5, s. 781-810. ISSN 0038-0288.

MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna 2013. Brno: Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje, 2013. 32 s.

MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Městská chronopolis. In Barbora Vacková, Lucie Galčanová, Slavomíra Ferenčuhová. Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2011. s. 13-42, 30 s. ISBN 978-80-7465-015-4.
 
MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Časoprostorové rytmy města - industriální a postindustriální Brno. In Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová, Barbora Vacková. Československé město včera a dnes: každodennost, reprezentace, výzkum. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart/Masarykova univerzita, 2010. s. 195-220, 26 s. ISBN 978-80-210-5308-3.
 
KVIZDA, Martin a Daniel SEIDENGLANZ. Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography, Oxford: Elsevier, 2014, roč. 37, May 2014, s. 102-111. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014.
 

Vybrané konferenční příspěvky členů výzkumné skupiny

MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Geografie městských rytmů. In Koncepty času a rytmu v sociálněvědním výzkumu, 12. 2. 2015, Brno. 2015.

MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Chronopolis: temporal concept of translocal place. In 6th International Urban Geographies of Post - Communist States Conference: 25 years of urban change, Praha. 2015.

MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Network Time-spaces: Technologies and Urban Chronopolis. In Association of American Geographers, 21. - 25. 4. 2015, Chicago, USA. 2015.

OSMAN, Robert a Ondřej MULÍČEK. Urban polyrhythmicity: Whose place is it? In International Society for Ethnology and Folklore, SIEF2015, Zagreb, 21.-25. 6. 2015. 2015.

MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Musím domů, počkám doma, půjdu z domu: role domova v časoprostorové organizaci města. In Město a domov - IV. brněnská konference urbánních studií, FSS MU, Brno. 2013.

MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Time-space Regionalization of the City: Retail Pacemakers and Rhythms. In RGS-IBG Annual International Conference 2013. 2013.

MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. From Socialist Industrial Rhythms To The Timescapes Of Contemporary (Postsocialist) City. In RGS-IBG Annual International Conference, London 2011. 2011.

MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Urban chronogeography – looking for postindustrial chronotope. In Association of American Geographers Annual Meeting, Seattle 2011. 2011. 

Přehled řešených projektů

Prostorová nespravedlnost automobilitních technologií (Grantová agentura ČR, standardní projekt, 17-16097S, 2017 – 2019)

Mapování každodennosti: reprezentace prostorů rutiny (Grantová agentura ČR, standardní projekt, 17-02827S, 2017 – 2018)

Geografie městských rytmů (Grantová agentura ČR, standardní projekt, 14-14547S, 2014 - 2015)

Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna (zadavatel: Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje, 2013)

POLYREG - Podpora polycentrického regionálního rozvoje (MMR, WD-40-07-1, 2006 - 2011)