Články v recenzovaných časopisech (1994-2009)

2009

Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Tolasz, R. (2009): Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961-2005. International Journal of Climatology, roč. 29, č. 2, s. 223-242. ISSN 0899-8418.

Brázdil, R., Trnka, M., Dobrovolný, P., Chromá, K., Hlavinka, P., Žalud, Z. (2009): Variability of droughts in the Czech Republic, 1881-2006. Theor. Appl. Climatol., roč. 97, 3-4, s. 297-315. ISSN 0177-798X.

Dobrovolný, P., Brázdil, R., Valášek, H., Kotyza, O., Macková, J., Bělínová, M. (2009): A standard paleoclimatological approach to temperature reconstruction in historical climatology: an example from the Czech Republic, A.D. 1718-2007. International Journal of Climatology, roč. 29, č. 10, s. 1478 - 1492. ISSN 0899-8418.

Lammel, G., Dobrovolný, P., Dvorská, A., Chromá, K., Brázdil, R., Holoubek, I., Hošek, J. (2009): Monitoring of persistent organic pollutants in Africa. Part 2: Design of a network to monitor the continental and intercontinental background. Journal of Environmental Monitoring, roč. 2009, č. 11. ISSN 1464-0325.

Kürbis, K., Mudelsee, M., Tetzlaff, G., Brázdil, R. (2009): Trends in extremes of temperature, dew point, and precipitation from long instrumental series from central Europe. Theoretical and Applied Climatology, Wien: Springer, roč. 98, 1-2, s. 187-195. ISSN 0177-798X.

2008

Brázdil, R., Černušák, T., Řezníčková, L. (2008): Weather information in the diaries of the Premonstratensian Abbey at Hradisko, in the Czech Republic, 1693-1783. Weather, 63, 7, 201-207.

Brázdil, R., Kiss, A., Luterbacher, J., Valášek, H. (2008): Weather patterns in eastern Slovakia 1717 to 1730, based on records from Breslau meteorological network. International Journal of Climatology, Chichster: John Wiley, 2008, roč. 28, č. 12, s. 1639–1651. ISSN 0899-8418.

Brázdil, R., Krušinský, R., Řezníčková, L. (2008): Zprávy o počasí z let 1655-1656 v deníku Jana Františka Bruntálského z Vrbna. Časopis Matice moravské, 127, 2, 455-467.

Brázdil, R., Valášek, H., Řezníčková, L., Štěpánek, P. (2008): Měření srážek v Těšíně v období leden 1777-leden 1778. Meteorologické zprávy, 61, 1, 26-29.

Brázdil, R., Zahradníček, P., Dobrovolný, P., Kotyza, O., Valášek, H. (2008): Historical and recent viticulture as a source of climatological knowledge in the Czech Repubulic. Geografie - Sbornik Ceske geograficke spolecnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2008, roč. 113, č. 4, s. 351-371. ISSN 1212-0014.

2007

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands II: Andreas Sterly, Jihlava, 1816-1840 (1844). Meteorologický časopis, 10, 1, 3-12. [PDF]

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands III: František Jindřich Jakub Kreybich, Žitenice, 1787-1829. Meteorologický časopis, 10, 2, 63-74. [PDF]

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Počasí v Čechách v letech 1805-1806: konfrontace vizuálních a přístrojových pozorování. Meteorologické zprávy, 60, 6, 187-193.

Řezníčková, L., Brázdil, R.,Tolasz, R. (2007): Meteorological singularities in the Czech Republic in the period 1961–2002. Theoretical and Applied Climatology, 88, 3-4, 179-192.

2006

Brázdil, R., Kotyza, O., Dobrovolný, P. (2006): July 1432 and August 2002 - two millennial floods in Bohemia? Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 848-863.

Brázdil, R., Kundzewicz, Z.W. (2006): Historical Hydrology - Editorial. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 733-738.

Brázdil, R., Kundzewicz, Z.W., Benito, G. (2006): Historical hydrology for studying flood risk in Europe. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 739-764.

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2006): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands I: Ferdinand Knittelmayer, Brno, 1799-1812. Meteorologický časopis, 9, 2, 59-71. [PDF]

Brázdil, R., Valášek, H., Chromá, K. (2006): Documentary evidence of an economic character as a source for the study of meteorological and hydrological extremes and their impacts on human activities. Geografiska Annaler, 88A, 2, s. 79-86.

Dobrovolný, P., Keprtová, K. (2006): Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since AD 1500. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 111, 1, 51-69.

Pfister, C., Brázdil, R. (2006): Social vulnerability to climate in the "Little Ice Age": an example from Central Europe in the early 1770s. Climate of the Past, 2, 115-129.

Písek, J., Brázdil, R. (2006): Responses of large volcanic eruptions in the instrumental and documentary climatic data over Central Europe. International Journal of Climatology, 26, 4, s. 439-459.

Yiou, P., Ribereau, P., Naveau, P., Nogaj, M., Brázdil, R. (2006): Statistical analysis of floods in Bohemia (Czech Republic) since 1825. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 930-945.

2005

Auer, I., Boehm, R., Jurkovič, A., Orlik, A., Potzmann, R., Schoener, W., Ungersboeck, M., Brunetti, M., Nanni, T., Maugeri, M., Briffa, K., Jones, P., Efthymiadis, D., Mestre, Ol., Moisselin, J-M. Begert, M., Brázdil, R., Bochnicek, O., Cegnar, T., Gajic-Čapka, M., Zaninovic, K., Majstorovic, Ž., Szalai, S., Szentimrey, T., Mercalli, L. (2005): A new instrumental precipitation dataset for the greater Alpine region for the period 1800-2002. International Journal of climatology, 25, 2, 139-166.

Brázdil, R. (2005): Windstorms and floods in the Czech Republic during the past millennium. Chikyu Monthly, 27, 9, s. 678-686.

Brázdil, R., Pfister, Ch., Wanner, H., von Storch, H., Luterbacher, J. (2005b): Historical Climatology in Europe - the State of the Art. Climatic Change, 70, 3, 363-430.

Chromá, K., Brázdil, R., Tolasz, R. (2005): Spatio-temporal variability of hailstorms for Moravia and Silesia in the summer half-year of the period 1961-2000. Meteorologický časopis, 8, 2, 65-74.

2004

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kakos, V., Kotyza, O. (2004): Historical and recent floods in the Czech Republic: causes, seasonality, trends, impacts. In: Flood Risk Management Hazards, Vulnerability, Mitigation Measures. Ostrov u Tise, 35-46.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kotyza, O. (2004): Floods in the Czech Republic during the past millennium. In: Etiages et crues extremes régionaux en Europe perspectives historiques. Societe Hydrotechnique de France, Paris, 81-88.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kotyza, O. (2004): Floods in the Czech Republic during the past millennium. La Houille Blanche, 5, 50-55.

Pišoft, P., Kalvová, J., Brázdil, R. (2004): Cycles and trends in the Czech temperature series using wavelet transform. International Journal of Climatology, 24, 12, s. 1661-1670.

Wanner, H., Beck, Ch., Brázdil, R., Casty, C., Deutsch, M., Glaser, R., Jacobeit, J., Luterbacher, J., Pfister, Ch., Pohl, S., Sturm, K., Werner, P. C. Xoplaki, E. (2004): Dynamic and socioeconomic aspects of historical floods in Central Europe. Erdkunde, 58, 1, 1-16.

2003

Brázdil, R. (2003): Poučení z historických povodní v Česku. Veronica, 17, 2, 4-6.

Brázdil, R. (2003): Meteorological extremes in the Czech Republic: data, methods, fluctuations, impacts. In: En memoria de D. Antonio López Gómez. Publicationes de la AEC, ser. B, č. 2, s. 33-59.

Brázdil, R., Chromá, K., Tolasz, R. (2003): Kolísání extrémně vlhkých a extrémně suchých měsíců v České republice. Meteorologické zprávy, 56, 3, 73-79.

Brázdil, R., Valášek, H. (2003): Karel Josef Jurende a jeho popis klimatu Moravy. Vlastivědný věstník moravský, LV, 2, 129-141.

Brázdil, R., Valášek, H. (2003): Use of historic data in studying damage due to natural disasters at the domain of Pernštejn in the period 1694-1718 and as a source of information for the study of meteorological and hydrological extremes. Meteorologický časopis, 6, Bratislava, 1, 3-13.

Brázdil, R., Valášek, H. (2003): Počasí v Brně a okolí v letech 1767-1790 podle záznamů Jana Nepomuka, svobodného pána Hausperského z Fanálu. Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, 17, 399-433.

Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2003): Climate in the Czech Lands during the 1780s in light of the daily weather records of parson Karel Bernard Hein of Hodonice (south-western Moravia): Comparison of documentary and instrumental data. Climatic Change, 60, 3, s. 297-327.

Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z. (2003): Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters. Geografický časopis, 55, 4 325-353.

Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2003): Documentary evidence on strong winds related to convective storms in the Czech Republic since AD 1500. Atmospheric Research, 67-68, 95-116.

Horová, I., Zelinka, J., Brázdil, R., Budíková, M. (2003): Density estimate and its application to analysis of temperature series. Environmetrics, 14, 87-102.

2002

Brázdil, R. (2002): Meteorologické extrémy a povodně v České republice – přirozený trend nebo následek globálního oteplování? Geografie – Sborník České geografické společnosti, 107, 4, 349-370.

Brázdil, R., Glaser, R., Pfister, C., Stangl, H. (2002): Floods in Europe – A look into the past. PAGES News, 10, 3, 21-23.

Brázdil, R., Macková, J., Sviták, Z., Valášek, H., Hradil, M. (2002): Nejstarší moravská meteorologická měření v Telči od Františka Aloise Maga z Maggu z let 1771-1775. Meteorologické zprávy, 55, 2, 50-60.

Brázdil, R., Štěpánková, P., Kyncl, T., Kyncl, J. (2002): Fir tree-ring reconstruction of March-July precipitation in southern Moravia (Czech Republic), 1376-1996. Climate Research, 20, 3, 223-239.

Brázdil, R., Valášek, H. (2002): Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718-1720. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 107, 1, 1-22.

Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2002): Meteorologická pozorování P. Tadeáše Štiky v Počaplech z let 1788-1789. Meteorologické zprávy, 55, 5, 151-157.

Pfister, C., Brázdil, R., Barriendos, M. (2002): Reconstructing past climate and natural disasters in Europe using documentary evidence. PAGES News, 10, 3, 6-8.

2001

Brázdil, R., Dobrovolný, P. (2001): History of strong winds in the Czech Lands: causes, fluctuations, impacts. Geographia Polonica, 74, 2, 11-27.

Brázdil, R., Kiss, A. (2001): Daily weather observations at Košice, Slovakia in the period 1677-1681. Meteorologický časopis, 4, 4, 3-14.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2001): Meteorologické záznamy děkana Bartoloměje Michala Zelenky z Čech z let 1680-1682, 1691-1694 a 1698-1704. Meteorologické zprávy, 54, 5, 145-155.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2001): Současná historická klimatologie a možnosti jejího využití v historickém výzkumu. Časopis Matice moravské, 120, Supplementum1, 17-59.

Brázdil, R., Valášek, H. (2001): Popis klimatu Moravy od Kryštofa Passyho z roku 1797. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 106, 4, 234-250.

Brázdil, R., Valášek, H., Luterbacher, J., Macková, J. (2001): Die Hungerjahre 1770-1772 in den böhmischen Ländern. Verlauf, meteorologische Ursachen und Auswirkungen. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 12, 2, 44-78.

Sturm, K., Glaser, R., Jakobeit, J., Deutsch, M., Brázdil, R., Pfister, Ch., Luterbacher, J., Wanner, H. (2001): Hochwasser in Mitteleuropa seit 1500 und ihre Beziehung zur atmosphaerischen Zirkulation. Pettermans Geographische Mitteilungen, 145, 6, 14-23.

Valášek, H., Brázdil, R., Sviták, Z. (2001): František Alois Mag z Maggu a jeho nejstarší přístrojová meteorologická měření na Moravě. Časopis Matice moravské, 120, 1, 37-65.

2000

Brázdil, R. (2000): Historical climatology and the study of climate fluctuations during the past millennium. GeoLines, Prague, 57-58.

Brázdil, R. (2000): Historical climatology: definition, data, methods, results. Geografický časopis, 52, 2, 99-121.

Brázdil, R., Dobrovolný, P. (2000): Chronology of strong wind events in the Czech Lands during the 16th-19th centuries. Prace Geograficzne UJ 107, Kraków, 65-70. [PDF]

Brázdil, R., Durďáková, M. (2000): The effect of weather factors on fluctuations of grain prices in the Czech Lands in the 16th-18th centuries. Prace Geograficzne UJ 108, Kraków, 19-25.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2000b): Utilisation of the Louny economic sources for the reconstruction of winter temperature patterns in 1518-1621. Prace Geograficzne UJ 107, Kraków, 71-78. [PDF]

Brázdil, R., Štěpánek, P., Květoň, V. (2000b): Air temperature fluctuation in the Czech Republic in the period 1961-1999. Práce Geograficzne UJ 108, Kraków, 173-178 [PDF]

Hanslian, D., Brázdil, R., Štekl, J., Kakos, V. (2000): Vliv cyklon středomořského původu na vysoké denní úhrny srážek na Milešovce a Lysé hoře v období 1961-1995. Meteorologické zprávy, 53, 2, 33-41.

1999

Brázdil, R., Budíková, M. (1999): An urban bias in air temperature fluctuations at the Klementinum, Prague, The Czech Republic. Atmospheric Environment, 33, 4211-4217.

Brázdil, R., Glaser, R., Pfister, C., Dobrovolný, P., Antoine, J.-M., Barriendos, M., Camuffo, D., Deutsch, M., Enzi, S., Guidoboni, E., Kotyza, O., Rodrigo, F.S. (1999): Flood events of selected European rivers in the sixteenth century. Climatic Change, 43, 1, 239-285.

Glaser, R., Brázdil, R., Pfister, C., Dobrovolný, P., Barriendos, M., Bokwa, A., Camuffo, D., Kotyza, O., Limanowka, D., Rácz, L., Rodrigo, F.S. (1999): Seasonal temperature and precipitation fluctuations in selected parts of Europe during the sixteenth century. Climatic Change, 43, 1, 169-200.

Heino, R., Brázdil, R., Forland, E., Tuomenvirta, H., Alexandersson, H., Beniston, M., Pfister, C., Rebetez, M., Rosenhagen, G., Rösner, S., Wibig, J. (1999): Progress in the study of climatic extremes in northern and central Europe. Climatic Change, 42, 151-181.

Pfister, C., Brázdil, R. (1999): Climatic variability in sixteenth-century Europe and its social dimension: a synthesis. Climatic Change, 43, 1, 5-53.

Pfister, C., Brázdil, R., Glaser, R., Barriendos, M., Camuffo, D., Deutsch, M., Dobrovolný, P., Enzi, S., Guidoboni, E., Kotyza, O., Militzer, S., Rácz, L., Rodrigo, F.S. (1999): Documentary evidence on climate in sixteenth-century Europe. Climatic Change, 43, 1, 55-110.

Pfister, C., Brázdil, R., Glaser, R., Bokwa, A., Holawe, F., Limanowka, D., Kotyza, O., Munzar, J., Rácz, L., Stroemmer, E., Schwarz-Zanetti, G. (1999): Daily weather observations in sixteenth-century Europe. Climatic Change, 43, 1, 111-150.

1998

Brázdil, R. (1998): The history of floods of the rivers Elbe and Vltava in Bohemia. Erfurter Geographische Studien, 7, Erfurt, 93-108.

Brázdil, R., Bíl, M. (1998): Jev El Nino - Jižní Oscilace a jeho možné projevy v polích tlaku vzduchu, teploty vzduchu a srážek v Evropě ve 20. století. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 103, 2, 65-87.

Brázdil, R., Macková, J. (1998): Řada průměrných ročních teplot vzduchu pro Českou republiku v období 1828-1995. Meteorologické zprávy, 51, 1, 17-21.

Brázdil, R., Štěpánek, P. (1998): Kolísání teploty vzduchu v Brně v období 1891-1995. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 103, 1, 13-30.

Brázdil, R., Štěpánek, P., Vais, T. (1998): Časová a prostorová analýza bouřek, krupobití a extrémních srážek v jižní části Moravy v období 1946-1995. Meteorologické zprávy, 51, 2, 45-52.

Brázdil, R., Štěpánková, P. (1998): Korekce systematických chyb při měření srážek na Milešovce v období 1956-1996. Meteorologické zprávy, 51, 5, 142-148.

1997

Brázdil, R. (1997): Historical Climatology in the Czech Republic - Data, Methods, Results. Annalen der Meteorologie, 34, nestr.

Brázdil, R., Dobrý, J., Kyncl, J., Štěpánková, P. (1997): Rekonstrukce teploty vzduchu teplého půlroku v oblasti Krkonoš na základě letokruhů smrku v období 1804-1989. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 102, 1, 3-16.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1997): Kolísání klimatu v Českých zemích v první polovině našeho tisíciletí. Archeologické rozhledy, XLIX, 4, 663-699.

Weber, R.O., Talkner, P., Auer, I., Boehm, R., Gajic-Čapka, M., Zaninovic, K., Brázdil, R., Faško, P. (1997): 20th-century changes of temperature in the mountain regions of central Europe. Climatic Change, 36, 1, 327-344.

1996

Brázdil, R., Budíková, M., Auer, I., Böhm, R., Cegnar, T., Faško, P., Lapin, M., Gajic-Čapka, M., Zaninovic, K., Koleva, E., Niedzwiedz, T., Ustrnul, Z., Szalai, S., Weber, R.O. (1996): Trends of maximum and minimum daily temperatures in central and southeastern Europe. International Journal of Climatology, 16, 7, 765-782.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kotyza, O. (1996): Climate fluctuations in Czech Lands during the 16th century in the Central European context. Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiellonskiego, MCLXXXVI, Prace Geograficzne, 102, 497-502.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996): Několik poznámek k nejstarším denním pozorováním počasí na území České republiky v letech 1533-1545. Meteorologické zprávy, 49, 3, 90-91.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996): Tadeáš Hájek z Hájku a jeho denní meteorologická pozorování v letech 1557-1558. Meteorologické zprávy, 49, 3, 85-89.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996): The earliest daily weather records in the Czech Lands and their utilisation for the reconstruction of climate. Weather, 51, 10, 341-349.

Brázdil, R., Štěpánek, P., Budíková, M. (1996): Homogenized air temperature series in Brno, 1891-1994. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, MCLXXXVI, Prace Geograficzne, 102, 85-91.

1995

Brázdil, R., Budíková, M., Faško, P., Lapin, M. (1995): Fluctuation of maximum and minimum air temperatures in the Czech and the Slovak Republics. Atmospheric Research, 37, 53-65.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995): Denní záznamy počasí v Praze v letech 1649-1650. Meteorologické zprávy, 48, 4, 109-111.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995): Nejstarší denní záznamy počasí v Čechách. Meteorologické zprávy, 48, 6, 184-186.

Brázdil, R., Zolotokrylin, A. N. (1995): The QBO sugnal in monthly precipitation fields over Europe. Theoretical and Applied Climatology, 51, 1-2, 3-12.

Wanner, H., Pfister, C., Brázdil, R., Frich, P., Frydendahl, K., Jonsson, T., Kington, J., Lamb, H.H., Rosenorn, S., Wishman, E. (1995): Wintertime European circulation patterns during the late Maunder minimum cooling period (1675-1704). Theoretical and Applied Climatology, 51, 167-175.

1994

Brázdil, R. (1994): Analýza časových řad v meteorologii. Meteorologické zprávy, 47, 2, 40.

Brázdil, R. (1994): Climatic fluctuation in the Czech Lands during the last millennium. GeoJournal, 32, 3, 199-205.

Brázdil, R., Flocas, A. A., Sahsamanoglou, A. S. (1994): Fluctuations of sunshine duration in central and south-eastern Europe. International Journal of Climatology, 14, 9, 1017-1034.


Články v recenzovaných časopisech 2010-2014

Články v recenzovaných časopisech od roku 2015