Climate of the Sixteenth Century in the Czech Lands

History of Weather and Climate in the Czech Lands X

Autoři:
Rudolf Brázdil, Oldřich Kotyza, Petr Dobrovolný,
Ladislava Řezníčková, Hubert Valášek

Recenzenti:
Adriaan M. J. de Kraker,  Danuta Limanówka

Anotace:
Na základě dokumentárních pramenů je provedena analýza variabilty klimatu a hydrometeorologických extrémů pro 16. století v českých zemích. Charakterizují se typy dokumentárních pramenů s podrobnější charakteristikou nejvýznamnějších z nich. Je podán popis průběhu počasí v jednotlivých letech od roku 1501 do roku 1600. Řady teplotních a srážkových indexů interpretované z dokumentárních pramenů jsou využity k rekonstrukci teploty vzduchu a srážek. Analyzují se hydrometeorologické extrémy (povodně, silné větry, konvektivní jevy, časné a pozdní mrazy, sucho, krvavé deště a kulové blesky), další jevy (výskyt sarančat, sesuvy, zemětřesení) a dopady extrémů na vinařství.

Brázdil, R., Kotyza, O., Dobrovolný, P., Řezníčková, L., Valášek, H. (2013): History of Weather and Climate in the Czech Lands X: Climate of the Sixteenth Century in the Czech Lands. Masarykova univerzita, Brno, 286 s. ISBN 978-80-210-6565-9.

Autorům publikace byla v roce 2014 udělena
Cena rektora MU za významný tvůrčí čin.