EGEA – European GEography Association

EGEA je organizace sdružující studenty geografie a mladé geografy ve smyslu sdílení a vyměňování geografických znalostí a zkušeností. Tato organizace byla založena v roce 1988 třemi původními entitami – Barcelonou, Varšavou a Utrechtem. Dnes působí EGEA na více než 90 univerzitách napříč Evropou, tyto jednotlivé skupiny se nazývají „entity“, které se podílejí na pořádání kongresů, seminářů, výměnných pobytů a dalších naučných a zábavných programů. Účast všech je čistě dobrovolná a celá organizace funguje pouze na principu studenti studentům.

V České republice můžeme EGEA nalézt na univerzitách v Praze, Olomouci, Ostravě a samozřejmě také v Brně. Zde byla založena v roce 2010 a od té doby je velice aktivní entitou. Za svoji existenci jsme se nejen zúčastnili několika desítek akcí, ale také jsme několik pořádali.

 


Pořádali jsme


 


Účastnili jsme se


 


Výměnný pobyt (exchange)


 

 
 
Kontakty

Registrace

 


Více obecných informací na webech:

          https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_geografick%C3%A1_asociace
          https://en.wikipedia.org/wiki/European_Geography_Association
          http://www.egea.eu/