Účastnili jsme se

Každý člen EGEA Brno má právo účastnit se kterékoliv veřejné akce pořádané jakoukoliv entitou na světě. Je mnoho typů akcí, kterých se člověk může zúčastnit. Ať už to jsou malé, méně oficiální akce, pořádané spíše k vzájemnému seznámení zúčastněných lidí nebo jejich znovu shledání, nebo to mohou být akce většího významu, jako jsou workshopy, semináře a v poslední řadě kongresy. Samozřejmě zde nejsou vyjmenovány všechny typy akcí, protože je jich mnoho, ale mají jedno společné – lidé tam jezdí si je maximálně užít.

Každá akce má omezený počet účastníků, takže obvykle platí, kdo dřív přijde, tan dřív bere. Jakmile je otevřena registrace, je snahou každého, kdo se chce dané akce zúčastnit, registrovat se co nejdříve, protože pak už nemusí zbýt místo. Takové akce obvykle nemají nastavený limit účastníku na jednu entitu. Kromě účastnického listu se pak vytvoří také čekací listina (waiting list), na které je napsáno, kolikátí jste v pořadí a jakmile někdo z účastníků svoji účast zruší, posouvají se lidé z waiting listu vzhůru… Výjimku tvoří kongresy, které mají omezený počet účastníků na entitu. Zde nezáleží na tom, kdy se registrujete. Účastníky za danou entitu posílají jejich "CP" (Contact person), který sestavuje účastnický i čekací list. Pokud jste jako čekající… nezoufejte, šance je obvykle velká… :-)


2018

     Explore the Urban: Sauna & Sea

     Malta Beach Hopping

     EuroMed Regional Congress 2018

     Bears awakening in Tatras

     North and Baltic Regional Congress 2018

     Bendelux weekend

     Eastern Regional Congress 2018

     Eastern Contact Person Training 2018

     EGEA Day in Wien

     Western Regional Congress 2018

     Catalan Experience 3.0

     Chernivtsi Malanka Fest Vol.2- Wild, Wild East


2017

     New Year's Party on Jastrebac

     Transsiberian Express

     CZ-SK weekend vol. 3

     Annual Congress 2017

     Invade Liechtenstein

     Conquer the Transylvanian Apls 4.0

     Summer Organisation and Strategy Meeting 2017

     Baltic Weekend 2017

     Regional Teams Live Meeting

     North and Baltic Regional Congress 2017

     EuroMed Regional Congress 2017

     Cultural Tourism Week 2017

     Eastern Regional Congress 2017

     Eastern Contact Person training 2017

     Western Regional Congress 2017 – The Land between the Seas

     Catalan Experience 2.0


2016

     Winter Organisation and Strategy Meeting 2016

     Newbie weekend by EGEA Ljubljana

     Annual Congress 2016 – Switzerland

     PRE-AC 2016

     Silesian Underground Experience

     Towards Happy Planning

     Archipelago Adventures

     Geopark Weekend

     EuroMed Regional Congress 2016

     Eastern Contact Person Weekend 2016

     Western Regional Congress 2016

     Trondheim Winter Week 2016

     Catalan Experience


2015

     Winter OSM 2015

     Československý teambuilding víkend

     Annual Congress 2015

     Find The Bull’s Eye

     Baltic Weekend 2015

     Berlin – a city in transition

     Ukrainian Carpathians 2015

     Malta Island´s Quest

     North and Baltic Regional Congress 2015

     Eastern Regional Congress 2015

     Eastern Contact Person weekend 2015

     EuroMed Regional Congress 2015

     Western Regional Congress 2015

     Dętki 2015


2014

     Annual Congress 2014

     Western regional congress 2014 (WRC 2014)

     Beerfest, Augsburg

     Ekoturistika na Kurské kose (seminář)

    Slavic weekend


2013

     Balaton Seminar 3.0