Geografická exkurze studentů z Bernu

Ve dnech 23. až 25. června hostil náš Geografický ústav odbornou exkurzi studentů z Geografického ústavu univerzity v Bernu ve Švýcarsku. Tým studentů a mladých vědců pod vedením prof. Stefana Brönnimanna a Dr. Renate Auchmann absolvoval časově a odborně náročný program. Pátek byl ve znamení seznámení se naším ústavem, zdejšími výzkumnými aktivitami v oblasti rekonstrukce klimatu, hydrometeorologických extrémů a polárních výzkumů, stejně jako s agroklimatologickým výzkumem na Mendelově univerzitě. Odpoledne pak švýcarští hosté absolvovali seznámení s výzkumnými aktivitami na Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR (CzechGlobe). Víkendový program byl zajištěn studenty doktorského programu fyzické geografie Lenkou Ondráčkovou, Davidem Honkem a Adamem Valíkem. Společně bylo navštíveno pracoviště CzechGlobe v Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem s výkladem Dr. Orsága na téma bioklimatologie. Poté byla navštívena Vírská přehrada, hrad Pernštejn, Porta Coeli a Brněnská přehrada. Zlatým hřebem večera byla společná večeře a výhled na poslední ohňostroj Ignis Brunensis nad Špilberkem. Nedělení program se nesl ve znamení poznání geomorfologie a mikroklimatu Moravského krasu, Punkevních jeskyní a Macochy. Jak zahraniční, tak domácí účastníci byli nadšeni ze společně stráveného času a zážitků.

Autorka fotografií: Lenka Ondráčková