Geografický ústav na fotografiích

Budova č. 4

Budova č. 5

Mapovna

Počítačová učebna Z1

Zasedací místnost Z2

 Posluchárna Z3

Posluchárna Z4

 Laboratoř environmentální geografie