The Weather and Climate in the Region of Olomouc, Czech Republic, based on Premonstratensian Diaries kept by the Hradisko Monastery and Svatý Kopeček Priory, 1693-1783

History of Weather and Climate in the Czech Lands VIII

Autoři: Rudolf Brázdil, Tomáš Černušák, Ladislava Řezníčková

Recenzenti: Andrea Kiss, Hedvika Kuchařová

Abstrakt: Práce se zabývá analýzou informací o počasí v diáriích premonstrátské kláštera v Hradisku a převorství na Svatém Kopečku za období 1693-1783. Ze záznamů byla provedena analýza teploty vzduchu, srážek, větrných poměrů, oblačnosti a hydrometeorologických jevů. Analyzované denní záznamy počasí byly základem pro jejich interpretaci v podobě vážených měsíčních teplotních a srážkových indexů a ty následně porovnány s indexy odvozenými z let 1961-2000. Záznamy o počasí rozšířily také dosavadní poznatky o výskytu hydrometeorologických extrémů v Českých zemích ve studovaném období. V příloze publikace jsou zahrnuty veškeré interpretované denní zprávy o počasí a příbuzných jevech z analyzovaných diárií.

Brázdil, R., Černušák, T., Řezníčková, L. (2011): History of Weather and Climate in the Czech Lands VIII: The Weather and Climate in the Region of Olomouc, Czech Republic, based on Premonstratensian Diaries kept by the Hradisko Monastery and Svatý Kopeček Priory, 1693-1783. Masaryk University, 272 s., ISBN 978-80-210-5597-1