Informace pro studenty

Elektronické studijní materiály

Studijní materiály jsou umístěny v IS MU u patřičného předmětu.

Portál kartografické vizualizace.

Elektronická multimediální učebnice Kartografie a geoinformatika.

Elektronická multimediální učebnice Dějiny kartografie.

Studijní materiály k předmětům Geografie světového oceánu, Fyzická geografie ČR, Fyzická geografie Slovenska a k tématu Krajinná ekologie a DPZ

Objednávání prostorových dat z ČÚZK

ČÚZK poskytuje zdarma prostorová data pro účely závěrečných prací. Jak postupovat při objednávce.

Knihovní sbírky Geografického ústavu

Geografické sbírky (vyjma mapových) se nacházejí v Ústřední knihovně ve 3. podlaží Informačního centra Přírodovědecké fakulty v areálu na Kotlářské 2. Zpřístupněny jsou knižní fondy, bakalářské a diplomové práce a postupně i jednotlivé ročníky časopisů.

Máte-li náměty na nákup studijní literatury, adresujte je písemně (a s úplnou bibliografickou citací) pedagogickému zástupci nebo využijte formulář v Ústřední knihovně.

Kontaktní údaje na oborovou knihovnici:

Bc. Radmila Kouřilová
Telefon: (+420) 549 495 270
email:
Adresa: Kotlářská 2, 611 37 Brno

Geografická bibliografie ČR on-line

V rámci projektu Geografická bibliografie ČR on-line je zpřístupněna databáze na adrese: http://www.geobibline.cz
Databáze zahrnuje retrospektivu od roku 1900 do současnosti. Obsahuje přes130 000 bibliografických záznamů knih, kartografických dokumentů, seriálů, článků z časopisů a sborníků, elektronických dokumentů a vysokoškolských kvalifikačních prácí. Aktualizace probíhá denně. Tematicky zahrnuje oblast teoretické, fyzické a sociální geografie, demografie, kartografie a aplikované geoinformatiky.