Doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

                                                                                                                                         
docent                            

Tel.: (+420) 549 495 183
E-mail: jerabek@sci.muni.cz
Pracovna: budova č. 5, 1. patro, místnost 02003

Adresa: Geografický ústav
           Přírodovědecká fakulta
           Masarykova univerzita
           Kotlářská 2
           61137 Brno

Odborné zaměření: Geografie obyvatelstva a osídlení, přeshraniční problematika

Rozvrh učitele: podzim 2018

Konzultační hodiny: středa 14:00–16:00

URL: http://is.muni.cz/osoba/mjerabek