Ing. Bc. Pavel Kapler, Ph.D.

                                                                                                                                         
manažer pro koordinaci a správu projektů                        

Tel.: (+420) 549 496 829
E-mail: kapler@mail.muni.cz
Pracovna: budova č. 4, 1. patro, místnost 02013

Adresa: Geografický ústav
           Přírodovědecká fakulta
           Masarykova univerzita
           Kotlářská 2
           61137 Brno

URL: http://is.muni.cz/osoba/68273