Klimatologie

Zaměření výzkumné činnosti                     

Výzkumná činnost je zaměřena na studium kolísání klimatu (především teplota vzduchu, srážky) na území České republiky na základě dokumentárních a dendroklimatických údajů, časných přístrojových měření a pravidelných meteorologických pozorování během posledního tisíciletí. Další oblastí výzkumu je rekonstrukce a studium vybraných hydrometeorologických extrémů z hlediska jejich četností výskytu, sezonality, intenzity a dopadů na přírodu a společnost.

Členové                                    

Výzkumné projekty

Publikační činnost

Více ...

Ohlasy na naši výzkumnou činnost

  • Dne 3. září 2020 bylo během Mezinárodního geografického festivalu v Saint-Dié-des-Vosges (Francie) uděleno prof. Rudolfovi Brázdilovi mezinárodní ocenění Prix International de Géographie Vautrin Lud (Vautrin Lud Prize) za výzkumnou činnost v oblasti geografie.

  • Stříbrná medaile Masarykovy univerzity pro prof. Rudolfa Brázdila
    Dne 6. března předal rektor Mikuláš Bek Zlaté a stříbrné medaile lidem, kteří v posledních dekádách rozvíjeli Masarykovu univerzitu. Mezi oceněnými byl také profesor na Geografickém ústavu Rudolf Brázdil, který se významně zasadil především o rozvoj historické klimatologie.

Byli jsme v médiích

  • 6. března 2015 - Rozhovor s prof. Rudolfem Brázdilem - pořad Apetýt, ČRo Brno
    Co přesně znamená kolísání klimatu? Co označujeme jako hydrometeorologický extrém? Jaké jsou počátky historické klimatologie?
  • 29. května 2014 - Rozhovor s prof. Rudolfem Brázdilem - rozhovor v časopise veda.muni.cz
    Klimatologové zrekonstruovali, jaké panovalo počasí v Čechách a na Moravě před pěti sty lety. Rozhovor s prof. Brázdilem o publikaci oceněné rektorem MU.