Klimatologie

Zaměření výzkumné činnosti                     

Výzkumná činnost je zaměřena na studium kolísání klimatu (především teplota vzduchu, srážky) na území České republiky na základě dokumentárních a dendroklimatických údajů, časných přístrojových měření a pravidelných meteorologických pozorování během posledního tisíciletí. Další oblastí výzkumu je rekonstrukce a studium vybraných hydrometeorologických extrémů z hlediska jejich četností výskytu, sezonality, intenzity a dopadů na přírodu a společnost.

 

Členové                                    

            

Výzkumné projekty

Publikační činnost


Více ...

Ohlasy na naši publikační činnost