Klimatologie

Zaměření výzkumné činnosti                     

Výzkumná činnost je zaměřena na studium kolísání klimatu (především teplota vzduchu, srážky) na území České republiky na základě dokumentárních a dendroklimatických údajů, časných přístrojových měření a pravidelných meteorologických pozorování během posledního tisíciletí. Další oblastí výzkumu je rekonstrukce a studium vybraných hydrometeorologických extrémů z hlediska jejich četností výskytu, sezonality, intenzity a dopadů na přírodu a společnost.

 

Členové                                    

            

Výzkumné projekty

Publikační činnost


Více ...

Ohlasy na naši publikační činnost

Byli jsme v médiích

  • 6. března 2015 - Rozhovor s prof. Rudolfem Brázdilem - pořad Apetýt, ČRo Brno
    Co přesně znamená kolísání klimatu? Co označujeme jako hydrometeorologický extrém? Jaké jsou počátky historické klimatologie?
  • 29. května 2014 - Rozhovor s prof. Rudolfem Brázdilem - rozhovor v časopise veda.muni.cz
    Klimatologové zrekonstruovali, jaké panovalo počasí v Čechách a na Moravě před pěti sty lety. Rozhovor s prof. Brázdilem o publikaci oceněné rektorem MU.