Kolísání klimatu České republiky v období přístrojových pozorování na základě homogenních sekulárních řad

Název projektu: GAP209/10/0605 Kolísání klimatu České republiky v období přístrojových pozorování na základě homogenních sekulárních řad

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 2010-2012

Navrhovatel: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Spolunavrhovatel: Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. (ČHMÚ)

Spolupracovníci:
za Geografický ústav – Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., Mgr. Monika Bělínová, Ph.D.,
za ČHMÚ – RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.

Abstrakt:

Projekt se zabývá prověřením a zdokonalením stávajících metod kontroly kvality údajů a homogenizace časových řad a jejich softwarovým zpracováním, včetně vývoje nových metodických postupů homogenizace. Nově vyvinuté postupy jsou aplikovány na řady termínových, denních a měsíčních hodnot meteorologických prvků vybraných sekulárních stanic s cílem získat dlouhé homogenní řady meteorologických prvků v České republice. Tyto řady jsou základem pro korekci a prodloužení průměrných řad ČR pro teplotu vzduchu (do roku 1771) a srážky (1803). Homogenizované staniční a průměrné řady jsou analyzovány současnými statistickými metodami s cílem studovat dlouhodobou časovou a prostorovou variabilitu klimatu České republiky se zřetelem na její trendy a kolísání. Analyzuje se vliv přirozených (solární a vulkanická činnost, NAO, ENSO) a antropogenních (skleníkové plyny, aerosoly) klimatotvorných faktorů a jimi podmíněný klimatický signál ve studovaných řadách. Výsledky analýzy pro Českou republiku jsou prezentovány v širším evropském kontextu.

Cíle projektu:

  • metodologie homogenizace časových řad
  • homogenizace sekulárních řad různých meteorologických prvků na základě termínových, denních a měsíčních hodnot
  • analýza dlouhodobé časové a prostorové variability klimatu na území ČR se zřetelem na působení přírodních a antropogenních klimatotvorných faktorů

Původní web projektu:
http://is.muni.cz/www/680/20843086/index.htm