Konference České asociace geomorfologů

Ve dnech 17. až 19. května 2017 se uskutečnil již 17. ročník konference České asociace geomorfologů.

Konference se konala v Peci pod Sněžkou a byla organizována UK Praha. První dva dny byly plné přednášek a zajímavých postřehů. Poslední den se uskutečnila konferenční exkurze do Obřího dolu s možností pokračování na Sněžku.

Brněnská pracoviště byla zastoupena Ústavem Geoniky AV ČR (dr. František Kuda) a Geografickým ústavem PřF MU (doc. Zdeněk Máčka a Mgr. Lenka Ondráčková).

V dubnu roku 2018 se pořadatelství konference ČAG ujmou brněnská pracoviště.