Cíle Laboratoře geoinformatiky a kartografie (LGC)

LGC se specializuje na:

  • kartografie a geoinformatika v informační společnosti
  • prostorové datové infrastruktury
  • mobilní a senzorové mapování
  • kartografie v krizovém řízení
  • kontextová kartografie
  • kartografická generalizace
  • geografická kartografie
  • kognitivní vizualizace

LGC řešila a je zapojena do mnoha národních a mezinárodních výzkumných projektů. Jejich přehledu a bližšímu popisu je věnována samostatná stránka.

LGC spolupracuje s řadou špičkových pracovišť na celém světě i v ČR. Aktivně se zapojuje do činnosti Kartografické společnosti ČR, České geografické společnosti a České asociace pro geoinformaci. V mezinárodním měřítku je aktivní ve vědeckých organizacích, jako jsou ICA, ISPRS, FIG, IGU, CODATA, ISCGM, GSDI a ISDE.

Vedoucí LGC, prof. RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc., vykonával v letech 2003-2007 funkci prezidenta Mezinárodní kartografické asociace (ICA). Je předsedou komise ICA Cartography for Early Warning and Crisis Management. Od r. 2006 je viceprezidentem Mezinárodní společnosti pro digitální Zemi (ISDE). Je prezidentem European Regional Research Center v rámci International Eurasian Academy. Podílel se také jako expert ČR na vzniku iniciativy INSPIRE. Prof. Konečný také organizoval spolu se svými spolupracovníky řadu mezinárodních konferencí doma i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější domácí konference patří:

  • série konferencí pod názvem GIS Brno (1994, 1996, 1998)
  • Eurocarto VI v roce 1987