Hlavní výsledky Laboratoře geoinformatiky a kartografie (LGC)

Vybrané publikace:

Monografie

 Experimentální atlas vybraných civilizačních chorob  Selected Issues of Experimental Testing in Cartography Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu
Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost Dynamická geovizualizace v krizovém managementu Geoinformation Support for Flood Management in China and the Czech Republic
Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management Prevalence nádorů v České republice 1989 - 2005 - 2015 Geografická data v informační společnosti

Články v odborném periodiku

Certifikované metodiky

 • STACHOŇ, Zdeněk a Milan KONEČNÝ (2015): Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech.
 • STACHOŇ, Zdeněk a Jiří KOZEL a Jan RUSSNÁK (2015): Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl.
 • STACHOŇ, Zdeněk a Petr KUBÍČEK a Lukáš HERMAN a Jan RUSSNÁK (2015): Certifikovaná metodika tvorby znakové sady pro využití v rámci geografické podpory krizového řízení.
 • MULÍČEK, Ondřej a Jiří KOZEL (2012): Metodika vymezení vztahově uzavřených funkčních regionů.
 • DRBAL, Karel a Lucie FRIEDMANNOVÁ a Jaromír ŘÍHA a Ladislav SATRAPA a Viktor LEVITUS a Aleš DRÁB a Petr VALENTA a Pavla ŠTĚPÁNKOVÁ a Jana VALENTOVÁ a Martin HORSKÝ (2010): Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Věstník ministerstva životního prostředí, XX (4), 4-70. ISSN 0862-9013.
 • ŘEZNÍK, T. (2010): Metodika dokumentace metadatového profilu ČÚZK ve formě kompatibilní s normami ISO 19115, ISO 19119, Nařízením Komise č. 1205/2008 a Technickými návody pro INSPIRE metadata. Certifikováno Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK).
 • KUBÍČEK, P., ŘEZNÍK, T. (2009): Metodika zdrojového a vizualizačního transformačního testování datového modelu dle Směrnice 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Certifikováno Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK).
 • ŘEZNÍK, T. (2009): Metodika konceptuálního a XML převodu metadat ČÚZK ze standardu ISVS do struktury odpovídající Směrnici 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Certifikováno Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK).

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Software

 • KOZEL, Jiří a Zdeněk STACHOŇ a Jiří DUFKA (2014): Map Series.
 • ŠAŠINKA, Čeněk a Petr KUBÍČEK a Zdeněk STACHOŇ a Kamil MORONG (2010): MuTeP - multivariantní testovací program.
 • KOZEL, Jiří a Radim ŠTAMPACH (2010): Sissi - kontextová mapová služba.
 • KOZEL, Jiří a Radim ŠTAMPACH a Jiří ZBOŘIL (2010): AgriClient - nástroj pro adaptivní prezentaci senzorových dat v zemědělství.
 • ŠTAMPACH, Radim a Jiří KOZEL (2009): TimeSeries - nástroj pro kartografickou prezentaci časových řad.

Kapitoly v monografii, články ve sborníku

Ukázky vybraných kartografických a geoinformačních prací v rámci LGC:

 • Digitalizovaná mapová sbírka Geografického ústavu s možností vyhledávat katalogizované záznamyVyhledávací katalog digitalizované mapové sbírky Geografického ústavu

 • 3D model univerzitního areálu v Bohunicích (3D PDF soubor) - vyžaduje kvalitní připojení a Adobe Acrobat Reader verze 7 a vyšší3D model univerzitního kampusu v Brně - Bohunicích
 • Cykloturistická mapa Brna a okolíCyklomapa Brno a okolí