Lidé

          

Ředitel ústavu

         

 

 

Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

 

 

 

Zástupce ředitele ústavu na vědecko-výzkumnou činnost

 

        Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

   
 

Zástupce ředitele ústavu na pedagogické záležitosti

 

RNDr. Vladimír Herber, CSc.

 

 

 

Profesoři

 

 

 

Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

 

Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

 

 

Docenti

 

 

 

Doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

 

Doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

 

Odborní asistenti

 

 

 

Mgr. Ivan Andráško, PhD.

Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.

RNDr. Martin Culek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

 

Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D., Ph.D.
Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

 

Vědeckovýzkumní pracovníci

 

 

   Dr. Ulf Büntgen    
 

Lektoři

   
 

RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
RNDr. Vladimír Herber, CSc.

 

Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

 

Emeritní profesoři

   
 

Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.

   
 

Externí vyučující

   
 

Doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

   
 

Neučitelští pracovníci

   
 

Mgr. Klára Ambrožová
Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.
Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.
Mgr. Martin Hanáček
RNDr. Lukáš Herman
Mgr. Filip Hrbáček

Ing. Bc. Pavel Kapler, Ph.D.
Mgr. Michaela Kňažková

 

Mgr. Jiří Malý, Ph.D.
Mgr. Adam Mertel
Mgr. Lenka Ondráčková
Mgr. Jakub Ondruch
RNDr. Robert Osman, Ph.D.

Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.
Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
Mgr. Adam Valík

Mgr. Veronika Zuskáčová

 

Ekonomka

 

 

 

Ing. Barbora Kopecká

 

 

 

Techničtí pracovníci

 

 

 

Radek Neužil

 

Jana Vaverková

 

Správce sítě

 

 

 

Ing. Martin Bezdíček

 

 

 

Seznam všech akademických i neakademických pracovníků Geografického ústavu

Telefonní seznam zaměstnanců a doktorandů (stav k listopadu 2017)