Klima Evropy v posledním tisíciletí (Millennium) - 6. rámcový program

Název projektu: 017008 Klima Evropy v posledním tisíciletí (Millennium)

Skupina SG1 - instrumentální a dokumentární data

Poskytovatel: Evropská komise (6. rámcový program)

Období řešení: 01/2006-6/2010

Navrhovatel: Danny McCarroll, University of Wales Swansea, Velká Británie

Spolupracovníci: (za Geografický ústav) Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.,
Mgr. Monika Bělínová (Halíčková), Ph.D., Mgr. Jarmila Burianová (Macková), Ph.D., Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.

Webové stránky projektu: http://137.44.8.2/

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu je s maximálně možnou přesností určit, zda velikost klimatické změny v 20. století překračuje přirozenou variabilitu evropského klimatu během posledního tisíciletí. K tomu bude využito nejlepších tzv. proxydat (dokumentární data, letokruhy, jezerní a mořské sedimenty, ledovcová jádra), která jsou v Evropě dostupná a s využitím nejmodernějších postupů z nich bude extrahován paleoklimatický signál. Jeho zpracováním vznikne přesná rekonstrukce klimatických podmínek v Evropě během posledního tisíciletí. Výsledky rekonstrukce v kombinaci s extistujícími instrumentálními měřeními umožní modelovat dopady antropogenního působení člověka na klima v minulosti i v budoucnosti.

Úkolem skupiny SG1 je verifikace a komplexní analýza existujících instrumentálních měření doplněných významným množstvím dosud nevyužitých časných přístrojových měření a dokumentárních zdrojů dat, které v Evropě existují.

Publikace:

Brázdil, R., Černušák, T., Řezníčková, L. (2008): Weather information in the diaries of the Premonstratensian Abbey at Hradisko, in the Czech Republic, 1693–1783. Weather, 63 (7), 201–207. DOI: 10.1002/wea.264

Brázdil, R., Kiss, A., Luterbacher, J., Valášek, H. (2008): Weather patterns in eastern Slovakia 1717–1730, based on records from Breslau meteorological network. International Journal of Climatology, 28 (12), 1639–1651. DOI: 10.1002/joc.1667

Dobrovolný, P., Brázdil, R., Valášek, H., Kotyza, O., Macková, J., Halíčková, M. (2009): A standard paleoclimatological approach to temperature reconstruction in historical climatology: an example from the Czech Republic, A.D. 1718 – 2007. International Journal of Climatology, 29, 1478-1492. DOI: 10.1002/joc.1789

Pfister, C., Brázdil, R. (2006): Social vulnerability to climate in the “Little Ice Age”: an example from Central Europe in the early 1770s. Climate of the Past 2, 115-129.