Missing Maps Brno - Tvoříme mapy pro ty, co pomáhají

logo Missing Maps 

 

Projekt Missing Maps

Týmy Lékařů bez hranic a dalších humanitárních organizací často působí v oblastech, pro které neexistují dostatečně podrobné mapy. Bez map přitom není možné plánovat očkovací kampaně, vyhodnocovat zdravotnická data ani provádět epidemiologické analýzy.

Proto vznikl projekt Missing Maps, ve kterém humanitární organizace společně s dobrovolníky po celém světě vytvářejí podle satelitních snímků mapy krizemi ohrožených oblastí. Dobrovolníci z různých zemí tak mohou mapováním na dálku z bezpečí domova přispět například k aktualizaci map v oblastech postižených nemocemi nebo přírodními katastrofami, ke koordinaci týmů v terénu nebo k plánování zdravotnických aktivit. Říká se tomu humanitární mapování.

Mapovat může každý sám z domova, ale zábavnější je mapovat ve skupině kamarádů, se kterými můžete debatovat a sdílet zkušenosti. Proto se pořádají mapovací setkání, kde skupina dobrovolníků společně mapuje určitou oblast. Těmto setkáním se říká mapathony. Jejich náplní není jen společné mapování, účastníci se něco dozví o mapované oblasti a o důvodech, proč je na daném místě potřeba zásah humanitární organizace. Účastníci mapathonů mají také možnost absolvovat různá školení, kde získávají nové znalosti jak lépe mapovat - od začátečníků, přes pokročilé mapéry až po kontrolory vytvořených dat. Mapathon je jedinečnou možností, jak se s mapováním seznámit, naučit se jej, zlepšit své dovednosti nebo pomoci ostatním, kteří se teprve učí.

Česká a slovenská komunita projektu Missing Maps patří mezi nejaktivnější na světě - jak počtem mapujících dobrovolníků, tak počtem mapathonů a množstvím vytvořených dat. Česká a slovenská komunita je v úzkém spojení s organizací Lékaři bez hranic. Ale data tvoříme i pro jiné humanitární organizace.

První český mapathon proběhl v červnu 2016 v Praze. Druhým českým městem, kde se uskutečnil mapathon, bylo Brno - v prosinci 2016. Od té doby se v Brně pořádají mapathony pravidelně. Naše skupina organizátorů pod názvem Missing Maps Brno pořádá mapathony na Geografickém ústavu, v rámci různých konferencí nebo ve firmách, které se rozhodnou mapathon hostit ve svých prostorách. Členové organizačního týmu Missing Maps Brno se podílejí na organizaci mapathonů i v jiných městech Česka a Slovenska. V době pandemie se řada mapathonů přesunula do online prostředí. Naši organizátoři vypomáhají i s online mapathony pořádanými českou a slovenskou komunitou projektu Missing Maps.

 

Dosavadní mapathony v Brně

listopad 2021 Brněnský Missing Maps online mapathon

  • Událost na Facebooku, Instagramu, Twitteru
  • Výsledek: zmapováno 5757 budov a 2,75 km² obytných oblastí ve 2 projektech organizace Lékaři bez hranic v Nigérii (region Sabon Birni úloha 5 a region Illela úloha 23)

únor 2020 Brněnský Missing maps mapathon na Geografickém ústavu

únor 2020 Brněnský Missing maps mapathon ve skupině PyLadies Brno

leden 2020 Brněnský Missing maps mapathon na konferenci DevConf

prosinec 2019 Brněnský Missing Maps mapathon v Kiwi.com

listopad 2019 Brněnský Missing Maps mapathon na XV. FFDM – Filmový festival dorostu a mládeže

listopad 2019 Brněnský Missing maps mapathon na konferenci OpenAlt

říjen 2019 Brněnský Missing maps mapathon ve společnosti RedHat

červen 2019 Brněnský Missing maps mapathon v kulturním centru Kafara

duben 2019 Brněnský Missing maps mapathon ve společnosti Kiwi.com

březen 2019 Brněnský Missing maps mapathon ve společnosti Clevermaps

únor 2019 Brněnský Missing maps mapathon na Geografickém ústavu

prosinec 2018 Brněnský Missing maps mapathon na Geografickém ústavu

listopad 2018 Brněnský Missing maps mapathon ve společnosti Clevermaps

listopad 2018 Brněnský Missing maps mapathon na konferenci OpenAlt

červen 2018 Brněnský Missing maps mapathon na Geografickém ústavu

duben 2018 Brněnský Missing maps mapathon na Geografickém ústavu

únor 2018 Brněnský Missing maps mapathon na Geografickém ústavu

listopad 2017 Brněnský Missing maps mapathon na Geografickém ústavu

říjen 2017 Brněnský Missing maps mapathon na Geografickém ústavu

červen 2017 Brněnský Missing maps mapathon na Geografickém ústavu

duben 2017 Brněnský Missing maps mapathon v rámci výstavy Lékařů bez hranic

březen 2017 Brněnský Missing maps mapathon na Geografickém ústavu

prosinec 2016 Brněnský Missing maps mapathon na Geografickém ústavu


Zdroje informací o mapathonech a projektu Missing Maps