Monografie vydané do roku 2010

 • Brázdil, R., Kirchner, K., Březina, L., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Halásová, O., Hostýnek, J., Chromá, K., Janderková, J., Kaláb, Z., Keprtová, K., Kotyza, O., Krejčí, O., Kunc, J., Lacina, J., Lepka, Z., Létal, A., Macková, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Roštínský, P., Řehánek, T., Seidenglanz, D., Semerádová, D., Sokol, Z., Soukalová, E., Štekl, J., Trnka, M., Valášek, H., Věžník, A., Voženílek, V., Žalud, Z. (2007): Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., Brno, Praha, Ostrava, 432 s.
 • Tolasz, R. et al. (2007): Altas podnebí Česka. 1. vydání. Praha, Olomouc: Český hydrometeorologický ústav, Universita Palackého, 256 s. ISBN 978-80-86690-26-1.
 • Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Květoň, V., Macková, J., Müller, M., Štekl, J., Tolasz, R., Valášek, H. (2005): Historie počasí a podnebí v českých zemích VII: Historické a současné povodně v České republice. Masarykova univerzita, ČHMÚ, Brno, Praha, 370 s.
 • Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2005): Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století. Historie počasí a hydrometeorologických extrémů. Brno v minulosti a dnes - suplementum. Archiv města Brna, Brno, 452 s.
 • Brázdil, R., Dobrovolný, P., Štekl, J., Kotyza, O., Valášek, H., Jež, J. (2004): History of Weather and Climate in the Czech Lands VI: Strong winds. Masaryk University, Brno, 378 s.
 • Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z., Macková, J. (2002): History of Weather and Climate in the Czech Lands V: Instrumental Meteorological Measurements in Moravia up to the End of the Eighteenth Century. Masaryk University, Brno, 250 s.
 • Štekl, J., Brázdil, R., Kakos, V., Jež, J., Tolasz, R., Sokol, Z. (2001): Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879-2000 a jejich synoptické příčiny. Národní klimatický program České republiky, sv. 31, Praha, 140 s.
 • Brázdil, R., Kotyza, O. (2000): History of Weather and Climate in the Czech Lands IV: Utilisation of Economic Sources for the Study of Climate Fluctuation in the Louny Region in the Fifteenth – Seventeenth Centuries. Masaryk University, Brno, 350 s.
 • Brázdil, R., Kotyza, O. (1999): History of Weather and Climate in the Czech Lands III: Daily weather records in the Czech Lands in the sixteenth century II. Masaryk University, Brno, 228 s.
 • Brázdil, R., Štekl, J. et. al. (1999): Klimatické poměry Milešovky. Academia, Praha, 434 s.
 • Brázdil, R., Kotyza, O. (1996): History of Weather and Climate in the Czech Lands II: The earliest daily observations of the weather in the Czech Lands. Masaryk University, Brno, 178 s.
 • Pfister, C., Brázdil, R., Glaser, R., eds. (1999): Climatic Variability in Sixteenth-Century Europe and its Social Dimension. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 360 s.
 • Brázdil, R., Rožnovský, J. et al. (1996): Impact of the potential climate change on agriculture of the Czech Republic. National Climate Programme of the Czech Republic, , No. 21. CHMI, Prague, 146 s.
 • Brázdil, R., Kotyza, O. (1995): History of Weather and Climate in the Czech Lands I: Period 1000-1500. Zürcher Geographische Schriften 62, Zürich, 260 s.
 • Brázdil, R., Rožnovský, J. et. al. (1995): Dopady možné změny klimatu na zemědělství v České republice. Národní klimatický program ČR, sv. 18. ČHMÚ, Praha, 140 s.
 • Kotyza, O., Cvrk, F., Pažourek, V. (1995): Historické povodně na dolním Labi a Vltavě. Okresní muzeum v Děčíně, Povodí Labe, Povodí Vltavy, Děčín, 169 s.
 • Krenke, A. N., Černavskaja, M. M., Brázdil, R., Rauner, J. L., Zolotokrylin, A. N., Ljachov, M. E., Popova, V. V., Fogel, G. A., Tarusov, A. V., Surova, T. G., Pušin, A. V., Dobrý, J., Kyncl, J., Karpavičjus, I. (1995): Izmenčivost klimate Jevropy v istoričeskom prošlom. Nauka, Moskva, 224 s.