Cena děkana pro Jana Kavana a Ondřeje Kvardu

5 Květen 2021

Cena děkana pro Jana Kavana a Ondřeje Kvardu

Na základě rozhodnutí kolegia děkana z 29. března 2021 byli Cenou děkana Přírodovědecké fakulty MU v roce 2021 oceněni následující studenti Geografického ústavu:

  • v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu:

Mgr. Jan Kavan, Ph.D.

  • v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu:

Mgr. Ondřej Kvarda

Gratulujeme!


Novinka je zařazena v kategoriích: