Cena Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje

15 Červenec 2018

Cena Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje

IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z.s. vyhlašuje třetí ročník ceny Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje.

Tato cena je vypsána pro obhájené diplomové práce, které svým tématem korespondují s oblastí územního rozvoje a rozvoje sídel. Může se jednat o práci ryze teoretickou, ale i o diplomovou práci zaměřenou na rozvoj konkrétního území.

Do soutěže se mohou studenti hlásit sami, nebo mohou být přihlášeni prostřednictvím svých školitelů. Počet přihlášených prací za jednu univerzitu, fakultu nebo obor není omezen.

Propozice soutěže

Plakát


Novinka je zařazena v kategoriích: