Článek Petra Jehličky v časopise Progress in Human Geography

3 Listopad 2021

Článek Petra Jehličky v časopise Progress in Human Geography

Petr Jehlička, který na GÚ pracuje v týmu „Prostory tiché udržitelnosti“, publikoval v posledním čísle Progress in Human Geography článek „Eastern Europe and the geography of knowledge production: The case of the invisible gardener“, ve kterém kritizuje marginalizaci vědění, vytvářeného v našem geopolitickém regionu. Jde pravděpodobně o první článek českého autora v tomto prestižním časopise, který mapuje vývoj současné sociální geografie a nastavuje trendy jejího vývoje.

Článek je k dispozici zde: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0309132520987305


Novinka je zařazena v kategoriích: