Oznámení o úmrtí doc. Drápely.

15 Srpen 2018

Oznámení o úmrtí doc. Drápely.

doc. DrápelaSe zármutkem sdělujeme, že dne 13. srpna 2018 ve věku 80 let nás navždy opustil doc. RNDr. Milan Václav Drápela, CSc., dlouhodobý pracovník Geografického ústavu (dříve Katedra geografie) Masarykovy univerzity.

Na Geografickém ústavu působil od roku 1960 jako vědec a pedagog. Významně se také zapsal do historie mapové sbírky. Zasloužil se o její významné rozšíření z hlediska rozsahu a unikátnosti obsahu a také z hlediska širšího povědomí odborné a laické veřejnosti. Mapovou sbírku také nezištně obohatil o vlastní tituly atlasové kartografie a moravik. Neméně významná byla jeho práce v oblasti geografického názvosloví a jeho standardizace.

Po odchodu do důchodu v roce 2012 stále aktivně pracoval jako externí spolupracovník a stále se zapojoval do dění na pracovišti ať už odborně nebo lidsky.

Čest jeho památce.

 

Vybrané publikace doc. Drápely:

  • DRÁPELA, Milan Václav. Vývoj moravské kartografie. Habilit. práce - rkp. Brno: PřF MU, 1994. 220 s.
  • MUNZAR, Jan a Milan Václav DRÁPELA. Czechia = Bohemia + Moravia + Silesia. In Moravian Geographical Report. Brno: Ústav Geoniky, 1999. s. 58-61. Moravian Geographical Report, sv. 7, č. 2.
  • DRÁPELA, Milan Václav. Komenského mapa Moravy z roku 1624 - nejstarší vydání. Praha: Historický ústav AV ČR, 2003. 10 s. Historická geografie 32. ISBN 80-7286-048-8.
  • BERÁNEK, Tomáš, Pavel BOHÁČ, Milan V. DRÁPELA, Milan HARVALÍK, Vladimír LIŠČÁK, Robert ŠIMŮNEK a Rudolf ŠRÁMEK. Index českých exonym - Standardizované podoby, varianty. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2006. 125 s. ISBN 80-86918-04-1.
  • DRÁPELA, Milan Václav, Marian RYBANSKÝ, Šárka SALVETOVÁ a Kateřina TAJOVSKÁ. Project of Map Symbology Creation for Emergancy Events and Natural Disasters. In CD-ROM. Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Joint Symposium of ICA Working Group o CEWaCM and Gi4DM 19.-22.1.2009 Praha. Brno: Masaryk University, 2009. s. 150-156, 696 s. ISBN 978-80-210-4796-9.


Novinka je zařazena v kategoriích: