Kartografická výročí 2019

9 Říjen 2019

až 9 Říjen 2019

Kartografická výročí 2019

Srdečně zveme na odborný seminář Kartografická výročí 2019. 

Termín konání: 9.10.2019 (10:00 - 15:30)

Místo konání: Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo náměstí 723/1, 625 00 Brno

Pořádá: Geografický ústav PřF MU a Mapová sbírka PřF, UK, Česká kartografická společnost, Moravský zemský archiv v Brně.

Formulář pro přihlášky

V letošním roce uplyne 450 let od vydání tzv. Fabriciovy mapy Moravy (1569), prvního samostatného zachycení území Moravy a také 400 let od vydání třetí nejstarší mapy Čech - Aretinovy (1619). U příležitosti se uskuteční odborný seminář v prostorách Moravského zemského archivu v Brně. V rámci semináře vystoupí odborníci na problematiku dějin kartografie a budou zpřístupněny originální tisky obou map. Unikátní zpřístupněné materiály pochází z depozitu Moravské galerie, Moravského zemského archivu a Mapové sbírky PřF UK. Pro účast na semináři je nutná registrace. Kapacita sálu je omezena.

Pavel Fabricius (cca 1528, Lubaň, Horní Lužice - 1589, Vídeň)
Císařský matematik a dvorský falckrabě Pavel Fabricius (cca 1528, Lubáň, Horní Lužice – 1589, Vídeň), profesor medicíny vídeňské univerzity, astronom, botanik a básník zřejmě na objednávku moravských stavů pořídil první mapu Moravy s dvojjazyčným názvem Marchionatvs Moraviæ / Das Marggrafftumb Mähren. Díky mnoha vydáním v předních nizozemských atlasech napomohla k zpřesnění kartografického obrazu Moravy na soudobých mapách. Již bez kresby Dolních Rakous vyšla ve zmenšeném vydání v roce 1575 ve Vídni.

Pavel Aretin z Ehrenfeldu (činný v letech 1619 - 1632)
Pražský měšťan vydal a možná i vytvořil mapu Čech, která se později dočkala mnoha vydání v nizozemských a anglických atlasech.Tato mapa se také používala jako vojenská mapa během třicetileté války. Mapa nese název Regni Bohemia nova et exacta descriptio (Nový a přesný popis Království českého) vyšla v roce 1619 (dále 1632, 1665 a kolem roku 1700).