Nabídka studijních a pracovních pobytů v Německu

30 Duben 2019

Nabídka studijních a pracovních pobytů v Německu

Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti

  • o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce,
  • o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce,
  • pro bilaterální výměnu vědců,
  • pro pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění,
  • nová pozvání pro bývalé stipendisty a
  • studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).

Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)


Novinka je zařazena v kategoriích: