Státní doktorská zkouška Mgr. Adama Valíka

25 Květen 2021 10:00

Státní doktorská zkouška Mgr. Adama Valíka

V úterý 25. května 2021 od 11:45 hod. se koná obhajoba disertační práce Mgr. Adama Valíka s názvem

Automatizace meteorologických měření a její vliv na trendy vybraných klimatologických charakteristik

 Veřejná část obhajoby proběhne v režimu on-line a zájemci z řad odborné i laické veřejnosti se mohou připojit přes aplikaci MS-Teams tomto odkazu.

pozvánka


Novinka je zařazena v kategoriích: