Obhajoby dizertačních prací

7 Říjen 2022

Obhajoby dizertačních prací

V rámci DSP Sociální geografie a regionální rozvoj se v mapovně Geografického ústavu v nejbližší době uskuteční 3 obhajoby dizertačních prací:

v pátek 7. 10. 2022

Mgr. Irena HONSNEJMANOVÁ - Působení fyzického prostředí na užívání alkoholu a tabáku u dospívajících (v návaznosti na neveřejnou SDZ od 10 hod)

RNDr. Petr MAREK - České země coby sociální konstrukty a dynamické procesy (v návaznosti na neveřejnou SDZ od 13 hod)

ve čtvrtek 13. 10. 2022 od 10 hod

Natalija Levandovskaja - Rekreační a turistické využívání sledovaných příměstských lesů Soči, Bratislavy a Brna s hodnocením antropogenních dopadů


Novinka je zařazena v kategoriích: