Přednáška doc. Petra Kubíčka pro veřejnost: Kartografie ve 3D – posun paradigmatu

31 Březen 2021 09:00

Přednáška doc. Petra Kubíčka pro veřejnost: Kartografie ve 3D – posun paradigmatu

Zájemce z řad odborné i laické veřejnosti zveme na přednášku doc. RNDr. Petra Kubíčka, CSc. z Geografického ústavu PřF MU s názvem

Kartografie ve 3D – posun paradigmatu

Přednáška je součástí jmenovacího řízení doc. Kubíčka. Bude probíhat ve středu 31. března od 09:00 online v prostředí MS-Teams.

Přednášky se můžete zúčastnit prostřednictvím tohoto odkazu:

Klikněte sem a připojte se ke schůzce

Rozšíření kartografické vizualizace a mapové tvorby o třetí rozměr sebou přináší řadu výzev. Prezentace se na počátku zaměří na podstatu trojrozměrného vnímání a následně rozebere hlavní kartografické a technologické výzvy související s využitím třetího rozměru obecně a bude představen koncept virtuálních geografických prostředí (VGE). Následně budou uvedeny hlavní směry výzkumu v dané oblasti a prezentovány vybrané empirické studie zaměřené na roli grafických proměnných ve 3D vizualizaci,  vlivu míry realismu a interakce pro řešení prostorových úloh a využití VGE pro oblast navigace v interiéru budov.


Novinka je zařazena v kategoriích: