Konference časopisu Urban Development Issues

31 Říjen 2017

Konference časopisu Urban Development Issues

Dne 18. října 2017 uspořádal Ústav pro rozvoj města společně s Ústavem geografie a prostorového managementu v Krakově konferenci časopisu Urban Development Issues, které se účastnili zástupci Rakouska, České republiky, Dánska, Francie, Maďarska, Polska a Spojeného království. Českou republiku na konferenci zastupoval i náš zaměstnanec dr. Ivan Andráško. Hlavním cílem této akce bylo srovnání "západních" a "východních" přístupů ve výzkumu rozvoje měst a zapojení společností zabývající se touto problematikou do uvedeného časopisu.

Bližší informace o časopisu včetně instrukcí k publikování Vašich výzkumů naleznete na webu http://www.prm-irm.com/.


Novinka je zařazena v kategoriích: