Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha (InterSucho)

Název projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0248 Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha (InterSucho)

Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Typ projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Období řešení: 8/2012–7/2015

Řešitel na MU: Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Spolupracující organizace:
Akademie věd České republiky (CzechGlobe)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně

Abstrakt:
Cílem projektu je umožnit vznik mezinárodního a multidisciplinárního týmu specializovaného na výzkum sucha na území ČR, přenést nejnovější know-how z nejlepších pracovišť v oboru, systematicky vyškolit členy českého týmu s pomocí expertů přímo na českém pracovišti a prostřednictvím zahraničních stáží na špičkových pracovištích v zahraničí a transfer znalostí demonstrovat na konkrétních studiích v rámci ČR (střední Evropy), a výsledky uplatnit v pracech s vysokým impaktem. Mezioborový tým vyhodnotí epizody sucha na území ČR v posledním tisíciletí s pomocí nejnovějších postupů historické klimatologie a dendroklimatologie, což poskytne základní rámec pro stanovení významu a dopadů tohoto extrému v minulosti. Současně bude vyvinut kompletní metodický postup pro monitoring a prognózu sucha v reálném čase, který umožní nejen analyzovat střednědobý a dlouhodobý výhled jeho vývoje v rámci sezóny, ale umožní i zhodnotit riziko výskytu sucha v kontextu historických dat i očekávané změně klimatu. Existence efektivního monitorovacího systému bude jedním z klíčových předpokladů úspěšné adaptace řady sektorů (např. zemědělské výroby) na změnu klimatu. Záměrem řešitelského týmu je integrovat nejperspektivnější přístupy monitoringu sucha včetně metod dálkového průzkum země tak, aby přes vysoké rozlišení výstupní informace (0,5-1km) byly úsporné z pohledu provozních nákladů. Monitorovací systém bude podpořen vypracováním metodiky pro přípravu plánů pro případ výskytu epizod sucha a dále rozsáhlou školící činností zaměřenou v prvé řadě na vědecké pracovníky a studenty spolupracujících univerzit ale také na odpovědné pracovníky státní správy, samosprávy i specializovaných organizací.

Web projektu: http://www.intersucho.cz/