Ohlasy na výzkum přeshraniční problematiky týmu doc. Jeřábka

Fotogalerie z projektu (autor: Petr Marek)


Osobní dotazování


Večerní diskuze se starostou obce Lednice


V areálu MENDELU Lednice


Udílení pokynů k průzkumu (Laa a.d.T.)


Společenská čáast projektu


Příklad přeshraniční spolupráce


Česko-rakouská hranice Mikulov-Laa an der Thaya


Společenská část projektu


Sportovní část projektu


Řešitelé při neformálním posezení


V jídelně areálu MENDELU Lednice


Řešitelé před zámkem ve Valticích


Ze Stezky bosou nohou - vyhlídka do tří zemí


Celá skupina na Rajsně (Valtice)


MŽO 2


Před Muzeem železné opony Valtice


V atriu Universität Wien před bustou TGM


Přijetí na vídeňském magistrátu


Z exkurze v experimentálním obytném souboru Wien-Seeberg


Řešitelé projektu s panem velvyslancem Sechterem (s kravatou)