Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady.

Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady.

Autoři: Rudolf Brázdil, Hubert Valášek, Eva Soukalová a kolektiv

Anotace: Publikace se věnuje studiu historickych a současných povodí v Brně. Po stručném historickém vývoji města Brna jsou analyzovány současné fyzickogeografické poměry a historické změny povodí Svratky a Svitavy nad Brnem. Na základě systematických hydrologických pozorování jsou analyzovány všechny významné povodně od března 1888, které jsou doplněny podrobnými informacemi o starších povodních od 16. století podle dokumentárních pramenů. Prezentují se také záplavová území a protipovodňová opatření v Brně.

Archiv města Brna, 1. vyd., 2010, 468 stran + příl.

Knihu je možné zakoupit v badatelně Archivu města Brna,
cena činí 517 Kč.