Proč studovat geografii zrovna v Brně?

 • Geografický ústav je přední výzkumné pracoviště, které řeší řadu výzkumných projektů základního i aplikovaného výzkumu.
 • Geografický ústav dlouhodobě spolupracuje s institucemi a firmami v praxi.
 • Geografický ústav zajišťuje svým studentům možnost stáží ve firmách a institucích (v rámci předmětu „Odborná praxe z geografie a kartografie“).
 • Geografický ústav každoročně pořádá exkurzi do institucí, které zaměstnávají geografy.
 • Na výuce se podílejí přední odborníci i z jiných fakult a institucí.
 • Pořádáme přípravný kurz ze zeměpisu pro uchazeče.
 • Nádherné prostředí fakulty s botanickou zahradou v centru města.
 • Prvákoviny - několik dní s novými spolužáky, seznámení se vším, co student potřebuje vědět.
 • Město Brno je plné studentů a studentských akcí.
 • Vítáme i studenty se specifickými potřebami - tělesně postižené, s poruchami učení apod. - centrum Teiresiás.
 • Kurz polární ekologie - pobyt na souostroví Svalbard.
 • Výzkumný pobyt na Antarktidě (pro Ph.D.).
 • ERASMUS+  (pravidelně: Norsko, Francie, Španělsko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko) a další studijní pobyty.
 • Mezinárodní studentská organizace EGEA (http://geogr.muni.cz/egea).
 • Finanční podpora aktivních studentů - příspěvky na konference, prospěchová stipendia, publikační stipendia...
 • Možnost ukázat se veřejnosti: soutěž v popularizaci vědy Science slam (www.scienceslam.cz).
 • Terénní cvičení během studia.
 • Workshop doktorandek a doktorandů.
 • Odborná praxe pro studenty v českých geografických institucích.
 • Konference, soutěže a další aktivity.
 • Knihovna plná studijních materiálů, přístup k mnoha elektronickým zdrojům.
 • Pracovní stáže v rámci Erasmu.
 • Geografický ústav pravidelně pořádá pro studenty exkurze do zahraničí a do evropských institucí v Bruselu.

A pokud to chcete vidět na vlastní oči, přijďte se k nám podívat na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 20. ledna 2018 a v úterý 23. ledna 2018.


Naši studenti se zúčastňují vědeckých soutěží, kde mluví o svých výzkumech - podívejte se:


Zajímají vás další příklady, co dělají naši absolventi?

Přečtěte si ROZHOVORY s některými z nich.