Publikační činnost

 

Monografie:

Dobrovolný, P. a kol. (2012): Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu. Masarykova univerzita, Brno, 200 s. ISBN 978-80-210-6029-6.

Středová, H., Bokwa, A., Dobrovolný, P., Krédl, Z., Krahula, L., Litschmann, T., Pokorný, R., Rožnovský, J., Středa, T., Vysoudil, M. (2011): Mikroklima a mezoklima měst, mikroklima porostů. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 102 s. Neuveden. ISBN 978-80-86690-90-2.

Brázdil, R., Valášek, H., Soukalová, E. a kol. (2010): Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. Archiv města Brna, 1. vyd. 468 stran + příl.

Brázdil, R., Kirchner, K., Březina, L., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Halásová, O., Hostýnek, J., Chromá, K., Janderková, J., Kaláb, Z., Keprtová, K., Kotyza, O., Krejčí, O., Kunc, J., Lacina, J., Lepka, Z., Létal, A., Macková, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Roštínský, P., Řehánek, T., Seidenglanz, D., Semerádová, D., Sokol, Z., Soukalová, E., Štekl, J., Trnka, M., Valášek, H., Věžník, A., Voženílek, V., Žalud, Z. (2007): Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., Brno, Praha, Ostrava, 432 s.

Tolasz, R. et al. (2007): Altas podnebí Česka. 1. vydání. Praha, Olomouc: Český hydrometeorologický ústav, Universita Palackého, 256 s. ISBN 978-80-86690-26-1.

Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2005): Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století. Historie počasí a hydrometeorologických extrémů. Brno v minulosti a dnes - suplementum. Archiv města Brna, Brno, 452 s.

Štekl, J., Brázdil, R., Kakos, V., Jež, J., Tolasz, R., Sokol, Z. (2001): Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879-2000 a jejich synoptické příčiny. Národní klimatický program České republiky, sv. 31, Praha, 140 s.

Brázdil, R., Štekl, J. et. al. (1999): Klimatické poměry Milešovky. Academia, Praha, 434 s.

Pfister, C., Brázdil, R., Glaser, R., eds. (1999): Climatic Variability in Sixteenth-Century Europe and its Social Dimension. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 360 s.

Brázdil, R., Rožnovský, J. et al. (1996): Impact of the potential climate change on agriculture of the Czech Republic. National Climate Programme of the Czech Republic, , No. 21. CHMI, Prague, 146 s.

Brázdil, R., Rožnovský, J. et. al. (1995): Dopady možné změny klimatu na zemědělství v České republice. Národní klimatický program ČR, sv. 18. ČHMÚ, Praha, 140 s.

Kotyza, O., Cvrk, F., Pažourek, V. (1995): Historické povodně na dolním Labi a Vltavě. Okresní muzeum v Děčíně, Povodí Labe, Povodí Vltavy, Děčín, 169 s.

Krenke, A. N., Černavskaja, M. M., Brázdil, R., Rauner, J. L., Zolotokrylin, A. N., Ljachov, M. E., Popova, V. V., Fogel, G. A., Tarusov, A. V., Surova, T. G., Pušin, A. V., Dobrý, J., Kyncl, J., Karpavičjus, I. (1995): Izmenčivost klimate Jevropy v istoričeskom prošlom. Nauka, Moskva, 224 s.

History of Weather and Climate in the Czech Lands (tzv. Zelená řada):

Brázdil, R., Trnka, M. a kolektiv (2015): Historie počasí a podnebí v českých zemích XI: Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 402 s.
ISBN 978-80-87902-11-0.

Brázdil, R., Kotyza, O., Dobrovolný, P., Řezníčková, L., Valášek, H. (2013): History of Weather and Climate in the Czech Lands X: Climate of the Sixteenth Century in the Czech Lands. Masarykova univerzita, Brno, 286 s. ISBN 978-80-210-6565-9.

Brázdil, R., Bělínová, M., Dobrovolný, P., Mikšovský, J., Pišoft, P., Řezníčková, L., Štěpánek, P., Valášek, H., Zahradníček, P. (2012): History of Weather and Climate in the Czech Lands IX: Temperature a Precipitation Fluctuations in the Czech Lands During the Instrumental Period. Masarykova univerzita, Brno, 236 s. ISBN 978-80-210-6052-4.

Brázdil, R., Černušák, T., Řezníčková, L. (2011): History of Weather and Climate in the Czech Lands VIII: The Weather and Climate in the Region of Olomouc, Czech Republic, based on Premonstratensian Diaries kept by the Hradisko Monastery and Svatý Kopeček Priory, 1693-1783. Masaryk University, Brno, 272 s.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Květoň, V., Macková, J., Müller, M., Štekl, J., Tolasz, R., Valášek, H. (2005): Historie počasí a podnebí v českých zemích VII: Historické a současné povodně v České republice. Masarykova univerzita, ČHMÚ, Brno, Praha, 370 s.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Štekl, J., Kotyza, O., Valášek, H., Jež, J. (2004): History of Weather and Climate in the Czech Lands VI: Strong winds. Masaryk University, Brno, 378 s.

Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z., Macková, J. (2002): History of Weather and Climate in the Czech Lands V: Instrumental Meteorological Measurements in Moravia up to the End of the Eighteenth Century. Masaryk University, Brno, 250 s.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2000): History of Weather and Climate in the Czech Lands IV: Utilisation of Economic Sources for the Study of Climate Fluctuation in the Louny Region in the Fifteenth – Seventeenth Centuries. Masaryk University, Brno, 350 s.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1999): History of Weather and Climate in the Czech Lands III: Daily weather records in the Czech Lands in the sixteenth century II. Masaryk University, Brno, 228 s.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996): History of Weather and Climate in the Czech Lands II: The earliest daily observations of the weather in the Czech Lands. Masaryk University, Brno, 178 s.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995): History of Weather and Climate in the Czech Lands I: Period 1000-1500. Zürcher Geographische Schriften 62, Zürich, 260 s.


Kapitoly v monografiích:

Dolák, L., Řezníčková, L., Dobrovolný, P., Štěpánek, P., Zahradníček, P. (2017): Extreme precipitation totals under present and future climatic conditions according to regional climate models. In David Vačkář, Dalibor Janouš. Climate change adaptation pathways from molecules to society. Brno: Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences, s. 27-37, 11 s. Global Change & Ecosystems, Volume 2. ISBN 978-80-87902-17-2.

Hradecký, J., Brázdil, R. (2016): Climate in the Past and Present in the Czech Lands in the Central European Context. In Tomáš Pánek, Jan Hradecký. Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Switzerland: Springer International Publishing, s. 19-28, 10 s. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9. doi: 10.1007/978-3-319-27537-6.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2014): Meteorologické záznamy Pavla Korky z Korkyně ve světle dobových informací o počasí a příbuzných jevech z českých zemí. In Zdeněk Vybíral (ed.). Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku. Prameny k českým dějinám 16. – 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 252-291, 40 s. řada B, sv. IV. ISBN 978-80-7394-376-9.

Brázdil, R., Kundzewicz, Z. W., Benito, G., Demarée, G., Macdonald, N., Roald, L. A. (2012): Historical Floods in Europe in the Past Millennium. In Changes in Flood Risk in Europe. Wallingford (UK): Zbigniew W. Kundzewicz, s. 121-166, 46 s. IAHS Special Publication 10. ISBN 978-1-907161-28-5.

Brázdil, R., Řezníčková, L., Havlíček, M., Elleder, L. (2012): Floods in the Czech Republic. In Changes in Flood Risk in Europe. Wallingford (UK): Zbigniew W. Kundzewicz, s. 178-198, 21 s. IAHS Special Publication 10. ISBN 978-1-907161-28-5.

Dobrovolný, P. (2011): Analýza teploty aktivních povrchů v oblasti Brna. In Středová, H.,  Rožnovský, J.,  Litschmann, T.. Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. první. Brno: Česká bioklimatologická společnost, s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-86690-87-2.

Brázdil, R., Chromá, K. (2009): Kolísání klimatu v České republice. In Změna klimatu a české zemědělství – dopady a adaptace. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. 15-28, 14 s. Folia II, 2009, 10. ISBN 978-80-7375-369-6.

Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Skokanová, H. (2009): Climate fluctuations at Košetice in the period 1988-2007. In 20 years of Košetice observatory. Part II. Prague: Czech Hydrometeorological Institute, s. 5-13, 9 s. Neuveden. ISBN 978-80-86690-69-8.

Trnka, M., Brázdil, R., Hlavinka, P., Semerádová, D., Možný, M., Štěpánek, P., Dobrovolný, P., Eitzinger, J., Žalud, Z. (2009): Hydrometeorologické extrémy. In Změna klimatu a české zemědělství – dopady a adaptace. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 84-95, 12 s. Folia II, 10. ISBN 978-80-7375-369-6.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kakos, V., Kotyza, O. (2006): Historical and recent floods in the Czech Republic: causes, seasonality, trends, impacts. In: Flood Risk Management: Hazards, Vulnerability and Mitigation Measures. Springer, Dordrecht, 247-259.

Brázdil, R., Valášek, H., Kotyza, O. (2004): Meteorological records of Michel Stueler of Krupka and their contribution to the knowledge of the climate of the Czech Lands in 1629-1649. In: Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University, Olomouc, s. 95-112.

Brázdil, R. (2003): Historical climatology and its progress after 1990. In: Laszlovszky, J., Szabó, P., eds.: People and Nature in Historical Perspective. Central European University, Department of Medieval Studies & Archaeolingua, Budapest, 197-227.

Brázdil, R. (2002): Patterns of climate in Central Europe since Viking times. In: Wefer, G., Berger, W., Behre, K.-E., Jansen, E., eds.: Climate Development and History of the North Atlantic Realm. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo, 355-368.

Brázdil, R., Štěpánek, P., Květoň, V. (2001): Temperature series of the Czech Republic and its relation to Northern Hemisphere temperatures in the period 1961-1999. In: Brunet India, M., López Bonillo, D., eds.: Detecting and Modelling Regional Climate Change. Springer, Berlin – Heidelberg – New York – Barcelona – Hong Kong – London – Milan – Paris – Tokyo, 69-80.

Brázdil, R. (1998): Meteorological extremes and their impacts on forests in the Czech Republic. In: Beniston, M., Innes, J.L., eds.: The Impacts of Climate Variability on Forests. Lecture Notes in Earth Sciences 74. Springer, Berlin, Heidelberg, 19-47.

Weber, R. O., Brázdil, R. (1997): Změny teploty v horských oblastech střední Evropy ve 20. století. In: Climatic Change at High Elevation Sites. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 95-112.

Brázdil, R. (1996): Reconstructions of Past Climate from Historical Sources in the Czech Lands. In: Jones, P.D., Bradley, R.S., Jouzel, J., eds.: Climatic Variations and Forcing Mechanisms of the Last 2000 Years. NATO ASI Series, Vol. 141. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 409-431.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Chocholáč, B., Munzar, J. (1994): Reconstruction of the climate of Bohemia and Moravia in the period of 1675 to 1715 on the basis of written sources. In: Frenzel, B., Pfister, C., Gläser, B., eds.: Climatic Trends and Anomalies in Europe 1675-1715. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York, 109-121.

Wanner, H., Brázdil, R., Frich, P., Frydendahl, K., Jonsson, T., Kington, J., Pfister, C., Rosenorn, S., Wishman, E. (1994): Synoptic interpretation of monthly weather maps for the late Maunder Minimum (1675-1704). In: Frenzel, B., Pfister, C., Gläser, B., eds.: Climatic Trends and Anomalies in Europe 1675-1715. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York, 109-121.


Články v recenzovaných časopisech:

2017

Brázdil, R., Hostýnek, J., Řezníčková, L., Zahradníček, P., Tolasz, R., Dobrovolný, P., Štěpánek, P. (2017): The variability of maximum wind gusts in the Czech Republic between 1961 and 2014. International Journal of Climatology, roč. 37, č. 4, s. 1961-1978. ISSN 0899-8418. doi:10.1002/joc.4827.

Brázdil, R., Chromá, K., Valášek, H., Dolák, L., Řezníčková, L., Zahradníček, P., Dobrovolný, P. (2017): A long-term chronology of summer half-year hailstorms for South Moravia, Czech Republic. Climate Research, roč. 71, č. 2, s. 91-109. ISSN 0936-577X. doi:10.3354/cr01432.

Brázdil, R., Stucki, P., Szabó, P., Dobrovolný, P., Řezníčková, L., Kotyza, O., Valášek, H., Dolák, L., Zahradníček, P., Suchánková, S. (2017): The second most disastrous windstorm of the nineteenth century in the Czech Lands, 26-27 October 1870. Theoretical and Applied Climatology, doi:10.1007/s00704-017-2146-1.

Brázdil, R., Szabó, P., Dobrovolný, P., Řezníčková, L., Kotyza, O., Suchánková, S., Valášek, H. (2017): Windstorm of the eighteenth century in the Czech Lands: course, extent, impacts. Theoretical and Applied Climatology, Springer Vienna. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-016-1806-x.

Brázdil, R., Szabó, P., Stucki, P., Dobrovolný, P., Řezníčková, L., Kotyza, O., Valášek, H., Melo, M., Suchánková, S., Dolák, L., Chromá, K. (2017): The extraordinary windstorm of 7 December 1868 in the Czech Lands and its central European context. International Journal of Climatology, doi: 10.1002/joc.4973.

2016

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Trnka, M., Büntgen, U., Řezníčková, L., Kotyza, O., Valášek, H., Štěpánek, P. (2016): Documentary and instrumental-based drought indices for the Czech Lands back to AD 1501. Climate Research. ISSN 0936-577X. doi: 10.3354/cr01380.

Brázdil, R., Hostýnek, J., Řezníčková, L., Zahradníček, P., Tolasz, R., Dobrovolný, P., Štěpánek, P. (2016): The variability of maximum wind gusts in the Czech Republic between 1961 and 2014. International Journal of Climatology, ISSN 0899-8418. doi: 10.1002/joc.4827.

Brázdil, R., Chromá, K., Valášek, H., Dolák, L., Řezníčková, L. (2016): Damaging hailstorms in South Moravia, Czech Republic, in the seventeenth to twentieth centuries as derived from taxation records. Theoretical and Applied Climatology, Springer Vienna, roč. 123, č. 1, s. 185-198. ISSN 0177-798X. doi: 10.1007/s00704-014-1338-1.

Brázdil, R., Chromá, K., Valášek, H., Dolák, L., Řezníčková, L., Zahradníček, P., Dobrovolný, P. (2016): A long-term chronology of summer half-year hailstorms for South Moravia, Czech Republic. Climate Research, roč. 71, č. 2, s. 91-109. ISSN 0936-577X. doi: 10.3354/cr01432.

Brázdil, R., Raška, P., Trnka, M., Zahradníček, P., Valášek, H., Dobrovolný, P. , Řezníčková, L., Treml, P., Stachoň, Z. (2016): The central European drought of 1947: causes and consequences, with particular reference to the Czech Lands. Climate Research, roč. 70, 2-3, s. 161-178. ISSN 0936-577X. doi: 10.3354/cr01387.

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H., Dolák, L., Kotyza, O. (2016): Climatic effects and impacts of the 1815 eruption of Mount Tambora in the Czech Lands. Climate of the Past, roč. 12, červen, s. 1361-1374. ISSN 1814-9324. doi: 10.5194/cp-12-1361-2016.

Brázdil, R., Szabó, P., Dobrovolný, P., Řezníčková, L., Kotyza, O., Suchánková, S., Valášek, H. (2016): Windstorm of the eighteenth century in the Czech Lands: course, extent, impacts. Theoretical and Applied Climatology, Springer Vienna. ISSN 0177-798X. doi: 10.1007/s00704-016-1806-x.

Dobrovolný, P., Rybníček, M., Büntgen, U., Trnka, M., Brázdil, R., Stachoň, Z., Prokop, O., Kolář, T. (2016): Recent growth coherence in long-term oak (Quercus spp.) ring width chronologies in the Czech Republic. Climate Research, roč. 70, 2-3, s. 133-141. ISSN 0936-577X. doi: 10.3354/cr01402.

Možný, M., Brázdil, R. ,Dobrovolný, P., Trnka, M. (2016): April-August temperatures in the Czech Lands, 1499-2015, reconstructed from grape-harvest dates. Climate of the Past, GOTTINGEN: Copernicus, roč. 12, č. 7, s. 1421-1434. ISSN 1814-9324. doi: 10.5194/cp-12-1421-2016.

Možný, M., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Trnka, M., Potopová, V., Hlavinka, P., Bartošová, L., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Žalud, Z. (2016): Drought reconstruction based on grape harvest dates for the Czech Lands, 1499-2012. Climate Research, roč. 70, 2-3, s. 119-132. ISSN 0936-577X. doi: 10.3354/cr01423.

Luterbacher, J., Werner, J., Smerdon, J., Fernandez-Donado, L., Gonzalez-Rouco, F., Barriopedro, D., Ljungqvist, F., Büntgen, U., Zorita, E., Wagner, S., Esper, J., McCarroll, D., Toreti, A., Frank, D., Jungclaus, J., Barriendos, M. ,Bertolin, C., Bothe, O., Brázdil, R., Camuffo, D., Dobrovolný, P., Gagen, M., Garica-Bustamante, E., Ge, Q., Gomez-Navarro, J., Guiot, J., Hao, Z., Hegerl, G., Holmgren, K., Klimenko, V., Martin-Chivelet, J., Pfister, Ch., Roberts, N., Schindler, A., Schurer, A., Solomina, O., von Gunten, L., Wahl, E., Wanner, H., Wetter, O., Xoplaki, E., Yuan, N., Zanchettin, D., Zhang, H., Zerefos, C. (2016): European summer temperatures since Roman times. Environmental Research Letters, BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, roč. 11, č. 2, s. 1-12. ISSN 1748-9326. doi: 10.1088/1748-9326/11/2/024001.

Raška, P., Zábranský, V., Brázdil, R., Lamková, J. (2016): The late Little Ice Age landslide calamity in North Bohemia: Triggers, impacts and post-landslide development reconstructed from documentary data (case study of the Kozí vrch Hill landslide). Geomorphology, Elsevier Science BV, 2016, roč. 255, č. 1, s. 95-107. ISSN 0169-555X. doi: 10.1016/j.geomorph.2015.12.009.

Trnka, M., Balek, J., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Možný, M., Eitzinger, J., Žalud, Z., Formayer, H., Turňa, M., Nejedlík, P., Semerádová, D., Hlavinka, P., Brázdil, R. (2016): Drought trends over part of Central Europe between 1961 and 2014. Climate Research, roč. 70, 2-3, s. 143-160. ISSN 0936-577X. doi:10.3354/cr01420.

Trnka, M., Olesen, J. E., Kersebaum, K. Ch., Rötter, R. P., Brázdil, R., Eitzinger, J., Janssen, S., Skjelvåg, A. O., Peltonen-Sainio, P., Hlavinka, P., Balek, J. (2016): Changing regional weather-crop yield relationships across Europe between 1901 and 2012. Climate Research, roč. 70, 2-3, s. 195-214. ISSN 0936-577X. doi:10.3354/cr01426.

2015

Brázdil, R., Chromá, K., Valášek, H., Dolák, L., Řezníčková, L. (2015): Damaging hailstorms in South Moravia, Czech Republic, in the seventeenth to twentieth centuries as derived from taxation records. Theoretical and Applied Climatology, Springer Vienna, 2015. ISSN 0177-798X. doi: 10.1007/s00704-014-1338-1.

Brázdil, R., Trnka, M., Mikšovský, J., Řezníčková, L., Dobrovolný, P. (2015): Spring-summer droughts in the Czech Land in 1805–2012 and their forcings. International Journal of Climatology, Wiley, 2015, roč. 35, č. 7, s. 1405-1421. ISSN 1097-0088. doi: 10.1002/joc.4065.

Brugnara, Y., Auchmann, R., Brönnimann, S., Allan, R., Auer, I., Barriendos, M., Bergström, H., Bhend, J., Brázdil, R., Compo, G., Cornes, R., Dominguez-Castro, F., van Engelen, A., Filipiak, J., Holopainen, J., Jourdain, S., Kunz, M., Luterbacher, J., Maugeri, M., Mercalli, L., Moberg, A., Mock, C., Pichard, G., Řezníčková, L., van der Schrier, G., Slonosky, V., Ustrnul, Z., Valente, M., Wypych, A., Yin, X. (2015): A collection of sub-daily pressure and temperature observations for the early instrumental period with a focus on the “year without a summer” 1816. Climate of the Past, 2015, roč. 11, srpen, s. 1027-1047. ISSN 1814-9324. doi: 10.5194/cp-11-1027-2015.

Dobrovolný, P., Brázdil, R., Trnka, M., Kotyza, O., Valášek, H. (2015): Precipitation reconstruction for the Czech Lands, AD 1501–2010. International Journal of Climatology, Wiley, roč. 35, č. 1, s. 1-14. ISSN 0899-8418. doi: 10.1002/joc.3957.

Dobrovolný, P., Rybníček, M., Kolář, T., Brázdil, R., Trnka, M., Büntgen, U. (2015): A tree-ring perspective on temporal changes in the frequency and intensity of hydroclimatic extremes in the territory of the Czech Republic since 761 AD. Climate of the Past, Copernicus, 2015, roč. 11, č. 10, s. 1453-1466. ISSN 1814-9324. doi: 10.5194/cp-11-1453-2015.

Pfister, Ch., Wetter, O., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Glaser, R., Luterbacher, J., Seneviratne, S., Zorita, E., Alcoforado, M., Barriendos, M., Bieber, U., Burmeister, K., Camenisch, C., Contino, A., Grunewald, U., Herget, J., Himmelsbach, I., Labbé, T., Limanówka, D., Litzenburger, L., Kiss, A., Kotyza, O., Nordli, O., Pribyl, K., Retso, D., Riemann, D., Rohr, Ch., Siegfried, W., Spring, J., Soderberg, J., Wagner, S., Werner, J. (2015): Tree-rings and people - different views on the 1540 Megadrought. Reply to Buntgen et al. 2015. Climatic Change, DORDRECHT: SPRINGER, 2015, roč. 131, č. 2, s. 191-198. ISSN 0165-0009. doi: 10.1007/s10584-015-1429-8.

Raška, P., Brázdil, R. (2015): Participatory responses to historical flash floods and their relevance for current risk reduction: a view from a post-communist country. Area, Wiley - Blackwell, 2015, roč. 47, č. 2, s. 166-178. ISSN 0004-0894. doi: 10.1111/area.12159.

Trnka, M., Brázdil, R., Balek, J., Semeradova, D., Hlavinka, P., Možný, M., Štěpánek, P., Dobrovolný, P., Zahradníček, P., Dubrovsky, M., Eitzinger, J., Fuchs, B., Svoboda, M., Hayes, M., Žalud, Z. (2015): Drivers of soil drying in the Czech Republic between 1961 and 2012. International Journal of Climatology, HOBOKEN: Wiley, 2015, roč. 35, č. 9, s. 2664-2675. ISSN 0899-8418. doi: 10.1002/joc.4167.

Zahradníček, P., Trnka, M., Brázdil, R., Možný, M., Štěpánek, P., Hlavinka, P., Žalud, Z., Malý, A., Semerádová, D., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Řezníčková, L. (2015): The extreme drought episode of August 2011–May 2012 in the Czech Republic. International Journal of Climatology, Wiley, 2015, roč. 35, č. 11, s. 3335-3352. ISSN 0899-8418. doi: 10.1002/joc.4211.

2014

Brázdil, R., Chromá, K., Řezníčková, L., Valášek, H., Dolák, L., Stachoň, Z., Soukalová, E., Dobrovolný, P. (2014): The use of taxation records in assessing historical floods in South Moravia, Czech Republic. Hydrology and Earth System Sciences, s. 3873–3889. ISSN 1027-5606. doi: 10.5194/hess-18-3873-2014.

Brázdil, R., Chromá, K., Valášek, H., Dolák, L., Řezníčková, L. (2014): Damaging hailstorms in South Moravia, Czech Republic, in the seventeenth to twentieth centuries as derived from taxation records. Theoretical and Applied Climatology, Springer Vienna. ISSN 0177-798X. doi: 10.1007/s00704-014-1338-1.

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H., Kiss, A., Kotyza, O. (2014): Past locust outbreaks in the Czech Lands: do they indicate particular climatic patterns? Theoretical and Applied Climatology, 2014, roč. 116, 1-2, s. 343-357. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-013-0950-9.

Brázdil, R., Trnka, M., Mikšovský, J., Řezníčková, L., Dobrovolný, P. (2014): Spring-summer droughts in the Czech Land in 1805–2012 and their forcings. International Journal of Climatology, Wiley. ISSN 1097-0088. doi: 10.1002/joc.4065.

Brázdil, R., Valášek, H., Kašičková, L., Chromá, K. (2014): Meteorologická pozorování Josefa Lukotky ve Vsetíně v letech 1903-1923. Meteorologické zprávy, Český hydrometeorologický ústav, roč. 67, č. 4, s. 120-128. ISSN 0026-1173.

Büntgen, U., Tegel, W., Kaplan, J. O., Schaub, M., Hagedorn, F., Bürgi, M., Brázdil, R., Helle, G., Carrer, M., Heussner, K., Hofmann, J., Kontic, R., Kyncl, T., Kyncl, J., Camarero, J. J., Tinner, W., Esper, J., Liebhold, A. (2014): Placing unprecedented recent fir growth in a European-wide and Holocene-long context. Frontiers in Ecology and the Environment, roč. 12, č. 2, s. 100-106. ISSN 1540-9295. doi:10.1890/130089.

Hall, J., Arheimer, B., Borga, M., Brázdil, R., Claps, P., Kiss, A., Kjeldsen, T. R., Kriaučiuniene, J., Kundzewicz, Z. W., Lang, M., Llasat, M. C., Macdonald, N., McIntyre, N., Mediero, L., Merz, B., Merz, R., Molnar, P., Montanari, A., Neuhold, C., Parajka, J., Perdigăo, R. A. P., Plavcová, L., Rogger, M., Salinas, J. L., Sauquet, E., Schär, C., Szolgay, J., Viglione, A., Blöschl, G. (2014): Understanding flood regime changes in Europe: a state-of-the-art assessment. Hydrology and Earth System Sciences, roč. 18, červenec, s. 2735–2772. ISSN 1027-5606. doi:10.5194/hess-18-2735-2014.

Kjeldsen, T., Macdonald, N., Lang, M., Mediero, L., Albuquerque, T., Bogdanowicz, E., Brázdil, R., Castellarin, A., David, V., Fleig, A., Gül, G., Kriauciuniene, J., Kohnová, S., Merz, B., Nicholson, O., Roald, L., Salinas, J., Sarauskiene, D., Šraj, M., Strupczewski, W., Szolgay, J., Toumazis, A., Vanneuville, W., Veijalainen, N., Wilson, D. (2014): Documentary evidence of past floods in Europe and their utility in flood frequency estimation. Journal of Hydrology, Elsevier, roč. 517, 19.9.2014, s. 963-973. ISSN 0022-1694. doi:10.1016/j.jhydrol.2014.06.038.

Kolář, P., Trnka, M., Brázdil, R., Hlavinka, P. (2014): Influence of climatic factors on the low yields of spring barley and winter wheat in Southern Moravia (Czech Republic) during the 1961–2007 period. Theoretical and Applied Climatology, Springer, roč. 117, č. 3-4, s. 707-721. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-013-1037-3.

Mikšovský, J., Brázdil, R., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Pišoft, P. (2014): Long-term variability of temperature and precipitation in the Czech Lands: an attribution analysis. Climatic Change, roč. 125, č. 2, s. 253-264. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-014-1147-7.

Svobodová, E., Trnka, M., Žalud, Z., Semerádová, D., Dubrovský, M., Eitzinger, J., Štěpánek, P., Brázdil, R. (2014): Climate variability and potential distribution of selected pest species in south Moravia and north-east Austria in the past 200 years - lessons for the future. Journal of Agricultural Science, roč. 152, č. 2, s. 225-237. ISSN 0021-8596. doi: 10.1017/S0021859613000099.

Šilhán, K., Pánek, T., Turský, O., Brázdil, R., Klimeš, J., Kašičková, L. (2014): Spatio-temporal patterns of recurrent slope instabilities affecting undercut slopes in flysch: A dendrogeomorphic approach using broad-leaved trees. Geomorphology, Elsevier, roč. 213, 15. května, s. 240-254. ISSN 0169-555X. doi:10.1016/j.geomorph.2014.01.016.

Wetter, O., Pfister, Ch., Werner, J. P., Zorita, E., Wagner, S., Seneviratne, S. I., Herget, J., Grünewald, U., Luterbacher, J., Alcoforado, M., Barriendos, M., Bieber, U., Brázdil, R., Burmeister, K. H., Camenisch, Ch., Contino, A., Dobrovolný, P., Glaser, R., Himmelsbach, I., Kiss, A., Kotyza, O., Labbé, T., Limanówka, D., Litzenburger, L., Nordli, Ø., Pribyl, K., Retsö, D., Riemann, D., Rohr, Ch., Siegfried, W., Söderberg, J., Spring, J. (2014): The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 – a worst case. Climatic Change, roč. 125, 3-4, s. 349-363. ISSN 0165-0009. doi: 10.1007/s10584-014-1184-2.

Zahradníček, P., Trnka, M., Brázdil, R., Možný, M., Štěpánek, P., Žalud, Z., Malý, A., Semerádová, D., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Řezníčková, L. (2014): The extreme drought episode of August 2011–May 2012 in the Czech Republic. International Journal of Climatology, Wiley. ISSN 1097-0088. doi: 10.1002/joc.4211.

2013

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Trnka, M., Kotyza, O., Řezníčková, L., Valášek, H., Zahradníček, P., Štěpánek, P. (2013): Droughts in the Czech Lands, 1090–2012 AD. Climate of the Past, European Geosciences Union, roč. 9, č. 4, s. 1985-2002. ISSN 1814-9324. doi:10.5194/cp-9-1985-2013.

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2013): Meteorologická pozorování Alexandra Zawadzkého v Brně v letech 1861-1867. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, roč. 118, č. 4, s. 334-355. ISSN 1212-0014.

Dobrovolný, P. (2013): The surface urban heat island in the city of Brno (Czech Republic) derived from land surface temperatures and selected reasons for its spatial variability. Theor. Appl. Climatol., roč. 112, 1-2, s. 89-98. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-012-0717-8.

Dolák, L., Brázdil, R., Valášek, H. (2013): Hydrological and meteorological extremes derived from taxation records: the estates of Brtnice, Třebíč and Velké Meziříčí, 1706–1849. Hydrological Sciences Journal, 2013, roč. 58, č. 8, s. 1620-1634. ISSN 0262-6667. doi:10.1080/02626667.2013.840727.

Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R., Havlů, D., Brázdil, R., Kašičková, L., Hradecký, J. (2013): The dating of bedrock landslide reactivations using dendrogeomorphic techniques: the Mazák landslide, Outer Western Carpathians (Czech Republic). Catena, AMSTERDAM, NETHERLANDS: Elsevier, 2013, roč. 104, květen, s. 1-13. ISSN 0341-8162. doi:10.1016/j.catena.2012.12.010.

2012

Bělínová, M., Brázdil, R. (2012): Meteorologická pozorování c. k. Vlastenecko-hospodářské společnosti v Čechách v letech 1817–1847. Meteorologické zprávy, Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2012, roč. 65, č. 1, s. 13-22. ISSN 0026-1173.

Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Černoch, Z. (2012): The tornado history of the Czech Lands, AD 1119-2010. Atmospheric Research, Amsterdam: ELSEVIER, 2012, roč. 118, November, s. 193-204. ISSN 0169-8095. doi:10.1016/j.atmosres.2012.06.019.

Brázdil, R., Chromá, K., Valášek, H., Dolák, L. (2012): Hydrometeorological extremes derived from taxation records for south-eastern Moravia, Czech Republic, 1751–1900 AD. Climate of the Past, European Geosciences Union, 2012, roč. 8, č. 2, s. 467-481. ISSN 1814-9324. doi:10.5194/cp-8-467-2012.

Brázdil, R., Šilhán, K., Pánek, T., Dobrovolný, P., Kašičková, L., Tolasz, R. (2012): The influence of meteorological factors on rockfall in the Moravskoslezské Beskydy Mts. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha, 2012, roč. 117, č. 1, s. 1-20. ISSN 1212-0014.

Brázdil, R., Zahradníček, P., Pišoft, P., Štěpánek, P., Bělínová, M., Dobrovolný, P. (2012): Temperature and precipitation fluctuations in the Czech Republic during the period of instrumental measurements. Theoretical and Applied Climatology, 2012, roč. 110, 1-2, s. 17-34. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-012-0604-3.

Dobrovolný, P., Krahula, L. (2012): Vliv geometrie zástavby na pole teploty vzduchu a intenzitu tepelného ostrova města na příkladu Brna. Meteorologické zprávy, Praha: Český hydrometeorologický ústav, roč. 65, č. 2, s. 51-57. ISSN 0026-1173.

Možný, M., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Trnka, M. (2012): Cereal harvest dates in the Czech Republic between 1501 and 2008 as a proxy for March–June temperature reconstruction. Climatic Change, Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2012, roč. 110, 3-4, s. 801-821. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-011-0075-z.

Sklenář, J., Brázdil, R. (2012): Vliv vodní nádrže Vír na maximální roční a povodňové průtoky na horní Svratce. Geografie, Praha, 2012, roč. 117, č. 2, s. 192-208. ISSN 1212-0014.

Trachsel, M., Kamenik, Ch., Grosjean, M., McCarrol, D., Moberg, A., Brázdil, R., Buentgen, U., Dobrovolný, P., Esper, J., Frank, D.C., Friedrich, M., Glaser, R., Larocque-Tobler, I., Nicolussi, K., Riemann, D. (2012): Multi-archive summer temperature reconstruction for the European Alps, AD 1053-1996. Quaternary Science Reviews, 2012, roč. 46, 16. 6.,  s. 66-79. ISSN 0277-3791. doi:10.1016/j.quascirev.2012.04.021.

Trnka, M., Brázdil, R., Olesen, J.E., Eitzinger, J., Zahradníček, P., Kocmánková, E., Dobrovolný, P., Štěpánek, P., Možný, M., Bartošová, L., Hlavinka, P., Semerádová, D., Valášek, H., Havlíček, M., Horáková, V., Fischer, M., Žalud, Z. (2012): Could the changes in regional crop yields be a pointer of climatic change? AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE, 2012, roč. 166, 15.12.2012, s. 62-71. ISSN 0168-1923. doi:10.1016/j.agrformet.2012.05.020.

2011

Brázdil, R., Bělínová, M., Rožnovský, J. (2011): Phenological observations made by the I. R. Bohemian Patriotic–Economic Society, 1828–1847. Theor. Appl. Climatol.,  2011, roč. 105, 1-2, s. 71-81. ISSN 0177-798X.

Brázdil, R., Máčka, Z., Řezníčková, L., Soukalová, E., Dobrovolný, P., Grygar, T. (2011): Floods and floodplain changes of the River Morava, the Strážnické Pomoraví region (Czech Republic) over the past 130 years. Hydrological Sciences Journal, 2011, roč. 56, č. 7, s. 1166-1185. ISSN 0262-6667.

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H., Havlíček, M., Dobrovolný, P., Soukalová, E., Řehánek, T., Skokanová, H. (2011): Fluctuations of floods of the River Morava (Czech Republic) in the 1691- 2009 period: interactions of natural and anthropogenic factors. Hydrological Sciences Journal, 56, 3, 18 s. ISSN 0262-6667.

Büntgen, U., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Trnka, M., Kyncl, T. (2011): Five centuries of Southern Moravian drought variations revealed from living and historic tree rings. Theor. Appl. Climatol.,  2011, roč. 105, 1-2, s. 167-180. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-010-0381-9.

Büntgen, U., Brázdil, R., Heussner, K., Hofmann, J., Kontic, R., Kyncl, T., Pfister, Ch., Chromá, K., Tegel, W. (2011): Combined dendro-documentary evidence of Central European hydroclimatic springtime extremes over the last millennium. Quaternary Science Reviews, 2011, Vol. 30, Iss. 27-28, s. 3947-3959. ISSN 0277-3791. doi:10.1016/j.quascirev.2011.10.010.

Grygar Matys, T., Nováková, T., Mihaljevič, M., Strnad, L., Světlík, I., Koptíková, L., Lisá, L., Brázdil, R., Máčka, Z., Stachoň, Z., Svitavská-Svobodová, H., Wray, D. (2011): Surprisingly small increase of the sedimentation rate in the floodplain of Morava River in the Strážnice area, Czech Republic, in the last 1300 years. Catena, Elsevier, 2011, roč. 86, č. 3, s. 192-207. ISSN 0341-8162. doi:10.1016/j.catena.2011.04.003.

Pánek, T., Brázdil, R., Klimeš, J., Smolková, V., Hradecký, J., Zahradníček, P. (2011): Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic. Landslides, 2011, roč. 8, č. 4, s. 507-516. ISSN 1612-510X.

Pánek, T., Šilhán, K., Tábořík, P., Hradecký, J., Smolková, V., Lenart, J., Brázdil, R., Kašičková, L., Pazdur, A. (2011): Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). Geomorphology, 2011, roč. 130, 3-4, s. 352-364. ISSN 0169-555X. doi:10.1016/j.geomorph.2011.04.020.

Šilhán, K., Brázdil, R., Pánek, T., Dobrovolný, P., Kašičková, L., Tolasz, R., Turský, O., Václavek, M. (2011): Evaluation of meteorological controls of reconstructed rockfall activity in the Czech Flysch Carpathians. Earth Surface Processes and Landforms, 2011, roč. 36, č. 14, s. 1898-1909. ISSN 0197-9337. doi:10.1002/esp.2211.

Trnka, M., Brázdil, R., Dubrovský, M., Semerádová, D., Štěpánek, P., Dobrovolný, P., Možný, M., Eitzinger, J., Málek, J., Formayer, H., Balek, J., Žalud, Z. (2011): A 200-year climate record in Central Europe: implications for agriculture. Agronomy for sustainable environment, 2011, roč. 31, č. 4, s. 631-641. ISSN 1774-0746. doi:10.1007/s13593-011-0038-9.

2010

Battipaglia, G., Frank, D., Büntgen, U., Dobrovolný, P., Brázdil, R., Pfister, Ch., Esper, J. (2010): Five centuries of Central European temperature extremes reconstructed from tree-ring density and documentary evidence. Global and Planetary Change, Elsevier, 2010, roč. 72, č. 10, s. 182–191. ISSN 0921-8181.

Brázdil, R., Demarée, G.R., Deutsch, M., Garnier, E., Kiss, A., Luterbacher, J., Macdonald, N., Rohr, Ch., Dobrovolný, P., Kolář, P., Chromá, K. (2010): European floods during the winter 1783/1784: scenarios of an extreme event during the "Little Ice Age". Theor. Appl. Climatol.,  2010, roč. 100, 1-2, s. 163-189. ISSN 0177-798X.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Luterbacher, J., Moberg, A., Pfister, Ch., Wheeler, D., Zorita, E. (2010): European climate of the past 500 years: new challenges for historical climatology. Climatic Change, Springer, 2010, roč. 101, 1-2, s. 7-40. ISSN 0165-0009.

Brázdil, R., Wheeler, D., Pfister, Ch. (2010): European climate of the past 500 years based ob documentary and instrumental data. Climatic Change, Springer, 2010, roč. 101, 1-2. ISSN 0165-0009.

Büntgen, U., Brázdil, R., Frank, D., Esper, J. (2010): Three centuries of Slovakian drought dynamics. Climate Dynamics, 2010, roč. 35, č. 2, s. 315-329. ISSN 0930-7575.

Dobrovolný, P., Brázdil, R., Kotyza, O., Valášek, H. (2010): Extreme summer and winter temperatures in the Czech Lands after A.D. 1500 and their Central European context. Geografie, 2010, roč. 115, č. 3, s. 266-283. ISSN 1212-0014.

Dobrovolný, P., Moberg, A., Brázdil, R., Pfister, Ch., Glaser, R., Wilson, R., van Engelen, A., Limanowka, D., Kiss, A., Bělínová, M., Burianová, J., Riemann, D., Luterbacher, J., Boehm, R. (2010): Monthly, seasonal and annual temperature reconstructions for Central Europe derived from documentary evidence and instrumental records since AD 1500. Climatic Change, Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2010, roč. 101, 1-2, s. 69-107. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-009-9724-x.

Glaser, R., Riemann, D., Schonbein, J., Barrieandos, M., Brázdil, R., Bertolin, Ch., Camuffo, D., Deutsch, M., Dobrovolný, P., van Engelen, A., Enzi, S., Bělínová, M., Koenig, S., Kotyza, O., Limanowka, D., Burianová, J., Sghedoni, M., Martin, B., Himmelsbach, I. (2010): The variability of European floods since AD 1500. Climatic Change, Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2010, roč. 101, 1-2. ISSN 0165-0009.

Kněžínková, B., Brázdil, R., Štěpánek, P. (2010): Porovnání měření srážek srážkoměrem Metra 886 a automatickým člunkovým srážkoměrem MR3H ve staniční síti Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologické zprávy, Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2010, roč. 63, č. 5, s. 147-155. ISSN 0026-1173.

Luterbacher, J., Koenig, S., Franke, J., van der Schrier, G., Zorita, E., Moberg, A., Jacobeit, J., Della-Marta, P., Xolpaki, E., Wheeler, D., Rutishauser, T., Stossel, M., Wanner, H., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Camuffo, D., Bertolin, C., van Engelen, A., González-Rouco, F., Wilson, R., Pfister, Ch., Limanowka, D., Nordli, O., Leijonhufvud, L., Soederberg, J., Allan, R., Barriendos, M., Glaser, R., Riemann, D., Hao, Z., Zerefos, C. (2010): Circulation dynamics and its influence on European and Mediterranean January-April climate over the past half millennium: results and insights from instrumental data, documentary evidence and coupled climate models. Climatic Change, Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2010, roč. 101, 1-2, s. 201-234. ISSN 0165-0009.

Zorita, E., Moberg, A., Leijonhufvud, L., Wilson, R., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Luterbacher, J., Boehm, R., Pfister, Ch., Riemann, D., Glaser, R., Soderberg, J., Gonzáles-Rouco, F. (2010): European temperature records of the past five centuries based on documentary/instrumental information compared to climate simulations. Climatic Change, Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2010, roč. 101, 1-2, s. 143-168. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-010-9824-7.

1994-2009


Články ve sbornících z konferencí:

Dolák, L., Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. Selected drought impacts in South Moravia in the 18th and 20th centuries based on documentary evidence. In: Otmar Urban, Mirka Šprtová, Karel Klem. Global Change: A Complex Challenge. Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, The Czech Academy of Sciences, v.v.i., 2015. s. 30-33, 4 s. ISBN 978-80-87902-10-3.

Chromá, K., Brázdil, R., Valášek, H., Dolák, L., Řezníčková, L. Documentary evidence in the study of past hydrometeorological extremes in South Moravia. In: Otmar Urban, Mirka Šprtová, Karel Klem. Global Change: A Complex Challenge. Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, The Czech Academy of Sciences, v.v.i., 2015. s. 22-25, 4 s. ISBN 978-80-87902-10-3.

Řezníčková, L., Brázdil, R., Kotyza, O., Valášek, H. Documentary evidence as a source of data for studying droughts in the Czech Lands. In: Global Change: A Complex Challenge. Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, The Czech Academy of Sciences, v.v.i., 2015. s. 26-29, 4 s. ISBN 978-80-87902-10-3.

Brázdil, R., Řezníčková, L., Kotyza, O., Valášek, H., Dobrovolný, P. (2013): Droughts in the Czech Lands during the 18th century. In: Stojanov, R., Žalud, Z., Cudlín, P., Farda, A., Urban, O., Trnka, M. eds.: Global Change and Resilience. From impacts to responses. Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference. Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Brno, 90-94. ISBN 978-80-904351-8-6.

Dobrovolný, P., Brázdil, R., Trnka, M., Kotyza, O., Valášek, H. (2013): Precipitation variability in the Czech Lands since AD 1500: How strong is the signal contained within documentary sources? In: Stojanov, R., Žalud, Z., Cudlín, P., Farda, A., Urban, O., Trnka, M. eds.: Global Change and Resilience. From impacts to responses. Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference. Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Brno, 95-99. ISBN 978-80-904351-8-6.

Chromá, K., Brázdil, R., Valášek, H., Zahradníček, P., Dolák, L. (2013): Past hydrometeorological extremes in south-western Moravia (Czech Republic) derived from taxation records. In: Stojanov, R., Žalud, Z., Cudlín, P., Farda, A., Urban, O., Trnka, M. eds.: Global Change and Resilience. From impacts to responses. Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference. Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Brno, 110-114. ISBN 978-80-904351-8-6.

Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2007): Vizuální denní záznamy počasí jako zdroj informací pro rekonstrukci klimatu českých zemí. In: Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 1112-1118. 

Řezníčková, L., Štěpánek, P., Brázdil, R. (2007): Homogenizace řad denních hodnot tlaku a teploty vzduchu v Brně v období 1848-2005. In: Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 1258-1263.

Keprtová, K., Dobrovolný, P. (2006): Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals. In: Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006. VŠB-TU, Ostrava, 1-8.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Macková, J., Valášek, H. (2005): Studium historických povodní v České republice jako příspěvek k historické hydrologii. In: Hydrologické dni 2005. Slovenský výbor pre hydrológiu a Český výbor pro hydrologii, Bratislava, 311-329 (CD-ROM). [PDF]

Dobrovolný, P., Keprtová, K. (2005): Mapování historických zpráv o počasí. In: Mapa v informační společnosti. 16. kartografická konference. Brno, Univerzita obrany Brno, 62-71.

Brázdil, R. (2003): What can documentary evidence tell us about changes in meteorological extremes? In: 6. Deutsche Klimatagung - Klimavariabilitaet 2003. Alfred-Wegener-Stiftung, Potsdam, 78-81.

Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z. (2003): Historical economic data as a source of information for the study of meteorological and hydrological extremes in the Czech Republic. In: Dealing with Diversity, 2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Proceedings. Charles University, Praha, 23-28.

Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2003): Strong winds in the Czech Lands during the 16th-20th centuries. In: Dealing with Diversity, 2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Proceedings. Charles University, Praha, 33-38.

Dobrovolný, P., Fukátko, J. (2003): Digital mapping of climate history of the Czech Republic from documentary sources. In: Konečný, M., ed.: International symposium on Digital Earth. Proceedings. Brno, Masaryk University, 146-153.

Brázdil, R. (2000): Climate fluctuations and meteorological extremes in the Czech Lands since the 16th century. In: Proceedings of International Symposium on Climate Change and Variability, and their Impacts. Konkuk University, Seoul, 21-30.

Brázdil, R., Bukáček, M. (2000): Chronology of floods in the catchment area of the River Morava (the Czech Republic) since the 16th century. In: Mikami, T., ed.: Proceedings of the International Conference on Climate Change and Variability – Past, Present and Future. Commission on Climatology, Tokyo, 139-144.

Brázdil, R., Štekl, J., Kakos, V. (2000): Extreme daily precipitation totals in the Czech Republic in the period 1879-1999. In: 3rd European Conference on Applied Climatology, Pisa, Italy, 16-20 October, CD Rom, 7 s.

Brázdil, R., Vais, T. (1997): Thunderstorms and related Weather Extremes in South Moravia, Czech Republic, in 1946-1995. In: Data, Results, Impacts. Workshop on Indices and Indicators for Climate Extremes, NCDC, NOAA, Asheville, nestr.

Brázdil, R., Budíková, M., Faško, P. (1996): Climate fluctuations in the Mountain regions of the Czech and the Slovak republics. Proc. of the 24th International Conference on Alpine Meteorology. ICAM, 209.

Brázdil, R., Budíková, M., Auer, I., Boehm, R. (1995): Trend of maximum and minimum daily temperatures in Central Europe. In: International Conference on Past, Present and Future Climate. Painatuskeskus, Helsinki, 222-225.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995): Climatic fluctuation in the last two thousand years. In: Heikinheimo, P. ed.: International Conference on Past, Present and Future Climate. Painatuskeskus, Helsinki, 157-160.

Brázdil, R., Friedmannová, L. (1994): Temperature patterns in the Czech Lands in 1751-1850 – comparison of documentary evidence and of instrumental data. In: Brázdil, R., Kolář, M., eds.: Contemporary Climatology. Climatological Commission of the IGU, Brno, 82-92.

Brázdil, R., Machů, R., Budíková M. (1994): Temporal and spatial changes in maxima and minima of air temperature in the Czech Republic in the period of 1951-1993. In: Brázdil, R., Kolář, M., eds.: Contemporary Climatology. Climatological Commission of the IGU, Brno, 93-102.


Další publikace:

Brázdil, R. (2005a): Documentary evidence of economic character as a source of information for the study of past climate variability and its human impact. In: ESF-HOLIVAR workshop Climate-human society interactions during the Holocene. Stockholm University, Stockholm, nestr.

Brázdil, R., Valášek, H. (2005): Historické informace o pěstování vinné révy jako zdroj údajů pro historickou klimatologii. In: Dějiny vinařství na Moravě. Moravský zemský archiv, Brno, 17-26.

Řezníčková, L., Brázdil, R., Valášek, H. (2005): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands. In: From the Holocene to the Anthropocene: Climate of the Last 1000 Years. Swiss National Science Foundation - NCCR, Bern, nestr.

Brázdil, R., Písek, J., Luterbacher, J., Tolasz, R., Květoň, V. (2001a): Fluctuations of extremely cold and warm months in the Czech Republic during the period of instrumental records and their relation to the atmospheric circulation. Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik, Nr. 27, Wien (CD-ROM).

Brázdil, R., Bíl, M. ENSO and its effects in the mean fields of air temperature and precipitation in Europe in the 20th century. 1. vyd. Bonn: International Geographical Union - Commission on Climatology, 33-62.