Articles in rewiewed papers

1997

  • Brázdil, R. (1997): Historical Climatology in the Czech Republic - Data, Methods, Results. Annalen der Meteorologie, 34, nestr.
  • Brázdil, R., Dobrý, J., Kyncl, J., Štěpánková, P. (1997): Rekonstrukce teploty vzduchu teplého půlroku v oblasti Krkonoš na základě letokruhů smrku v období 1804-1989. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 102, 1, 3-16.
  • Brázdil, R., Kotyza, O. (1997): Kolísání klimatu v Českých zemích v první polovině našeho tisíciletí. Archeologické rozhledy, XLIX, 4, 663-699.
  • Weber, R.O., Talkner, P., Auer, I., Boehm, R., Gajic-Čapka, M., Zaninovic, K., Brázdil, R., Faško, P. (1997): 20th-century changes of temperature in the mountain regions of central Europe. Climatic Change, 36, 1, 327-344.