Články v recenzovaných časopisech v roce 1998

1998

Brázdil, R. (1998): The history of floods of the rivers Elbe and Vltava in Bohemia. Erfurter Geographische Studien, 7, Erfurt, 93-108.

Brázdil, R., Bíl, M. (1998): Jev El Nino - Jižní Oscilace a jeho možné projevy v polích tlaku vzduchu, teploty vzduchu a srážek v Evropě ve 20. století. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 103, 2, 65-87.

Brázdil, R., Macková, J. (1998): Řada průměrných ročních teplot vzduchu pro Českou republiku v období 1828-1995. Meteorologické zprávy, 51, 1, 17-21.

Brázdil, R., Štěpánek, P. (1998): Kolísání teploty vzduchu v Brně v období 1891-1995. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 103, 1, 13-30.

Brázdil, R., Štěpánek, P., Vais, T. (1998): Časová a prostorová analýza bouřek, krupobití a extrémních srážek v jižní části Moravy v období 1946-1995. Meteorologické zprávy, 51, 2, 45-52.

Brázdil, R., Štěpánková, P. (1998): Korekce systematických chyb při měření srážek na Milešovce v období 1956-1996. Meteorologické zprávy, 51, 5, 142-148.