Články v recenzovaných časopisech v roce 2000

2000

  • Brázdil, R. (2000): Historical climatology and the study of climate fluctuations during the past millennium. GeoLines, Prague, 57-58.
  • Brázdil, R. (2000): Historical climatology: definition, data, methods, results. Geografický časopis, 52, 2, 99-121.
  • Brázdil, R., Dobrovolný, P. (2000): Chronology of strong wind events in the Czech Lands during the 16th-19th centuries. Prace Geograficzne UJ 107, Kraków, 65-70. [PDF]
  • Brázdil, R., Durďáková, M. (2000): The effect of weather factors on fluctuations of grain prices in the Czech Lands in the 16th-18th centuries. Prace Geograficzne UJ 108, Kraków, 19-25.
  • Brázdil, R., Kotyza, O. (2000b): Utilisation of the Louny economic sources for the reconstruction of winter temperature patterns in 1518-1621. Prace Geograficzne UJ 107, Kraków, 71-78. [PDF]
  • Brázdil, R., Štěpánek, P., Květoň, V. (2000b): Air temperature fluctuation in the Czech Republic in the period 1961-1999. Práce Geograficzne UJ 108, Kraków, 173-178 [PDF]
  • Hanslian, D., Brázdil, R., Štekl, J., Kakos, V. (2000): Vliv cyklon středomořského původu na vysoké denní úhrny srážek na Milešovce a Lysé hoře v období 1961-1995. Meteorologické zprávy, 53, 2, 33-41.