Články v recenzovaných časopisech v roce 2001

2001

  • Brázdil, R., Dobrovolný, P. (2001): History of strong winds in the Czech Lands: causes, fluctuations, impacts. Geographia Polonica, 74, 2, 11-27.
  • Brázdil, R., Kiss, A. (2001): Daily weather observations at Košice, Slovakia in the period 1677-1681. Meteorologický časopis, 4, 4, 3-14.
  • Brázdil, R., Kotyza, O. (2001): Meteorologické záznamy děkana Bartoloměje Michala Zelenky z Čech z let 1680-1682, 1691-1694 a 1698-1704. Meteorologické zprávy, 54, 5, 145-155.
  • Brázdil, R., Kotyza, O. (2001): Současná historická klimatologie a možnosti jejího využití v historickém výzkumu. Časopis Matice moravské, 120, Supplementum1, 17-59.
  • Brázdil, R., Valášek, H. (2001): Popis klimatu Moravy od Kryštofa Passyho z roku 1797. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 106, 4, 234-250.
  • Brázdil, R., Valášek, H., Luterbacher, J., Macková, J. (2001): Die Hungerjahre 1770-1772 in den böhmischen Ländern. Verlauf, meteorologische Ursachen und Auswirkungen. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 12, 2, 44-78.
  • Sturm, K., Glaser, R., Jakobeit, J., Deutsch, M., Brázdil, R., Pfister, Ch., Luterbacher, J., Wanner, H. (2001): Hochwasser in Mitteleuropa seit 1500 und ihre Beziehung zur atmosphaerischen Zirkulation. Pettermans Geographische Mitteilungen, 145, 6, 14-23.
  • Valášek, H., Brázdil, R., Sviták, Z. (2001): František Alois Mag z Maggu a jeho nejstarší přístrojová meteorologická měření na Moravě. Časopis Matice moravské, 120, 1, 37-65.