Články v recenzovaných časopisech v roce 2002

2002

Brázdil, R. (2002): Meteorologické extrémy a povodně v České republice – přirozený trend nebo následek globálního oteplování? Geografie – Sborník České geografické společnosti, 107, 4, 349-370.

Brázdil, R., Glaser, R., Pfister, C., Stangl, H. (2002): Floods in Europe – A look into the past. PAGES News, 10, 3, 21-23.

Brázdil, R., Macková, J., Sviták, Z., Valášek, H., Hradil, M. (2002): Nejstarší moravská meteorologická měření v Telči od Františka Aloise Maga z Maggu z let 1771-1775. Meteorologické zprávy, 55, 2, 50-60.

Brázdil, R., Štěpánková, P., Kyncl, T., Kyncl, J. (2002): Fir tree-ring reconstruction of March-July precipitation in southern Moravia (Czech Republic), 1376-1996. Climate Research, 20, 3, 223-239.

Brázdil, R., Valášek, H. (2002): Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718-1720. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 107, 1, 1-22.

Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2002): Meteorologická pozorování P. Tadeáše Štiky v Počaplech z let 1788-1789. Meteorologické zprávy, 55, 5, 151-157.

Pfister, C., Brázdil, R., Barriendos, M. (2002): Reconstructing past climate and natural disasters in Europe using documentary evidence. PAGES News, 10, 3, 6-8.