Articles in rewiewed papers

2003

  • Brázdil, R. (2003): Poučení z historických povodní v Česku. Veronica, 17, 2, 4-6.
  • Brázdil, R. (2003): Meteorological extremes in the Czech Republic: data, methods, fluctuations, impacts. In: En memoria de D. Antonio López Gómez. Publicationes de la AEC, ser. B, č. 2, s. 33-59.
  • Brázdil, R., Chromá, K., Tolasz, R. (2003): Kolísání extrémně vlhkých a extrémně suchých měsíců v České republice. Meteorologické zprávy, 56, 3, 73-79.
  • Brázdil, R., Valášek, H. (2003): Karel Josef Jurende a jeho popis klimatu Moravy. Vlastivědný věstník moravský, LV, 2, 129-141.
  • Brázdil, R., Valášek, H. (2003): Use of historic data in studying damage due to natural disasters at the domain of Pernštejn in the period 1694-1718 and as a source of information for the study of meteorological and hydrological extremes. Meteorologický časopis, 6, Bratislava, 1, 3-13.
  • Brázdil, R., Valášek, H. (2003): Počasí v Brně a okolí v letech 1767-1790 podle záznamů Jana Nepomuka, svobodného pána Hausperského z Fanálu. Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, 17, 399-433.
  • Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2003): Climate in the Czech Lands during the 1780s in light of the daily weather records of parson Karel Bernard Hein of Hodonice (south-western Moravia): Comparison of documentary and instrumental data. Climatic Change, 60, 3, s. 297-327.
  • Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z. (2003): Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters. Geografický časopis, 55, 4 325-353.
  • Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2003): Documentary evidence on strong winds related to convective storms in the Czech Republic since AD 1500. Atmospheric Research, 67-68, 95-116.
  • Horová, I., Zelinka, J., Brázdil, R., Budíková, M. (2003): Density estimate and its application to analysis of temperature series. Environmetrics, 14, 87-102.