Články v recenzovaných časopisech v roce 2007

2007

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands II: Andreas Sterly, Jihlava, 1816-1840 (1844). Meteorologický časopis, 10, 1, 3-12. [PDF]

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands III: František Jindřich Jakub Kreybich, Žitenice, 1787-1829. Meteorologický časopis, 10, 2, 63-74. [PDF]

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Počasí v Čechách v letech 1805-1806: konfrontace vizuálních a přístrojových pozorování. Meteorologické zprávy, 60, 6, 187-193.

Řezníčková, L., Brázdil, R.,Tolasz, R. (2007): Meteorological singularities in the Czech Republic in the period 1961–2002. Theoretical and Applied Climatology, 88, 3-4, 179-192.