Články v recenzovaných časopisech v roce 2008

2008

Brázdil, R., Černušák, T., Řezníčková, L. (2008): Weather information in the diaries of the Premonstratensian Abbey at Hradisko, in the Czech Republic, 1693-1783. Weather, 63, 7, 201-207.

Brázdil, R., Kiss, A., Luterbacher, J., Valášek, H. (2008): Weather patterns in eastern Slovakia 1717 to 1730, based on records from Breslau meteorological network. International Journal of Climatology, Chichster: John Wiley, 2008, roč. 28, č. 12, s. 1639–1651. ISSN 0899-8418.

Brázdil, R., Krušinský, R., Řezníčková, L. (2008): Zprávy o počasí z let 1655-1656 v deníku Jana Františka Bruntálského z Vrbna. Časopis Matice moravské, 127, 2, 455-467.

Brázdil, R., Valášek, H., Řezníčková, L., Štěpánek, P. (2008): Měření srážek v Těšíně v období leden 1777-leden 1778. Meteorologické zprávy, 61, 1, 26-29.

Brázdil, R., Zahradníček, P., Dobrovolný, P., Kotyza, O., Valášek, H. (2008): Historical and recent viticulture as a source of climatological knowledge in the Czech Repubulic. Geografie - Sbornik Ceske geograficke spolecnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2008, roč. 113, č. 4, s. 351-371. ISSN 1212-0014.