Články v recenzovaných časopisech v roce 2020

2020

  • Brázdil R, Dobrovolný P, Bauch M, Camenisch Ch, Kiss A, Kotyza O, Olinski P a Řezníčková L. Central Europe, 1531-1540 CE: The driest summer decade of the past five centuries? Climate of the Past. Gottingen: Copernicus GmbH, 2020, roč. 16, č. 6, s. 2125-2151. ISSN 1814-9324. doi:10.5194/cp-16-2125-2020.
  • Blöschl G, Kiss A, Viglione A, Barriendos M, Böhm O, Brázdil R, Coeur D, Demarée G, Llasat MC, Macdonald N, Retsö D, Roald L, Schmocker-Fackel P, Amorim I, Bělínová M, Benito G, Bertolin Ch, Camuffo D, Cornel D, Doktor R, Elleder L, Enzi S, Garcia JC, Glaser R, Hall J, Haslinger K, Hofstätter M, Komma J, Limanówka D, Lun D, Panin A, Parajka J, Petrić H, Rodrigo FS, Rohr Ch, Schönbein J, Schulte L, Silva LP, Toonen WHJ, Valent P, Waser J a Wetter O. Current European flood-rich period exceptional compared with past 500 years. Nature. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 583, č. 7817, s. 560-566. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/s41586-020-2478-3.
  • Camenisch Ch, Brázdil R, Kiss A, Pfister Ch, Wetter O, Rohr Ch, Contino A a Retsö D. Extreme heat and drought in 1473 and their impacts in Europein the context of the early 1470s. Regional Environmental Change. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2020, roč. 20, č. 1, s. 1-15. ISSN 1436-3798. doi:10.1007/s10113-020-01601-0.
  • Halásová O a Brázdil R. Flash floods in Moravia and Silesia during the nineteenth and twentieth centuries. Geografie. Czech Geographical Society, 2020, roč. 125, č. 2, s. 117-137. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2020125020117.
  • Trnka M, Balek J, Možný M, Cienciala E, Čermák P, Semerádová D, Jurečka F, Hlavinka P, Štěpánek P, Farda A, Skalák P, Beranová J, Chuchma F, Zahradníček P, Janouš D, Žalud Z, Dubrovský M, Kindlmann P, Křenová Z, Fischer M, Hruška J a Brázdil R. Observed and expected changes in wildfire-conducive weather and fire events in peri-urban zones and key nature reserves of the Czech Republic. Climate Research. Inter-Research, 2020, roč. 82, č. 2020, s. 33-54. ISSN 0936-577X. doi:10.3354/CR01617.
  • Řehoř J, Brázdil R, Trnka M, Řezníčková L, Balek J a Možný M. Regional effects of synoptic situations on soil drought in the Czech Republic. Theoretical and Applied Climatology. Wien: Springer, 2020, roč. 141, 3-4, s. 1383-1400. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-020-03275-4.
  • Brázdil R, Chromá K, Púčik T, Černoch Z, Dobrovolný P, Dolák L, Kotyza O, Řezníčková L a Taszarek M. The Climatology of Significant Tornadoes in the Czech Republic. Atmosphere. MDPI, 2020, roč. 11, č. 7, s. 1-20. ISSN 2073-4433. doi:10.3390/atmos11070689.
  • Bíl M, Krejčí O, Dolák L, Krejčí V, Martínek J a Svoboda J. A chronology of landsliding based on archaeological and documentary data: Pavlovské vrchy Hills, Western Carpathian Flysch Belt. Scientific reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-12. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-57551-4.
  • Andráško I, Dolák Klemešová K, Dolák L, Trojan J a Fiedor D. “Surely it will come again…”. Flood threat appraisal, mitigation strategies and protection motivation in Czech communities endangered by floods. Moravian Geographical Reports. Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2020, roč. 28, č. 3, s. 170-186. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2020-0013.