Publikace

ZAHRANIČNÍ Recenzované časopisy

Máčka, Z. - Krejčí, L. - Loučková, B. - Peterková, L. (2011): A critical review of field techniques employed in the survey of large woody debris in river corridors: a central European perspective. Environmental Monitoring and Assessment, on-line first 28. prosince 2010, doi: 10.1007/s10661-010-1830-8

Grygar, T. - Světlík, I. - Lisá, L. - Koptíková, L. - Bajer, A. - Wray, D.S. - Ettler, V. - Mihaljevič, M. - Nováková, T. - Koubová, M. - Novák, J. - Máčka, Z. - Smetana, M. (2009): Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium. Catena, 80 (1), s. 106-121.

Domací recenzované časopisy

Máčka, Z. - Krejčí, L. - Loučková, B. (2011): Prostorová distribuce a vlastnosti dřevních akumulací jako indikátory transportu a distribuce hrubého říčního dřeva - případová studie řeky Dyje na česko-rakouském pomezí. Thayensia, v tisku.

Máčka, Z. - Krejčí, L.: Kládové akumulace v říčním koridoru Dyje na území národních parků Podyjí a Thayatal. Příroda, v recenzním řízení.

Máčka, Z. - Krejčí, L. (2010): Morfologické a sedimentologické účinky říčního dřeva v korytě Černé Opavy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17, 69-75.

Máčka, Z. - Krejčí, L. (2010): Výskyt dřevní hmoty v korytech vodních toků České republiky. Vodní hospodářství, 60 (2), s. 33-36.

Máčka, Z. - Braun, M. (2009): Risk analysis of riparian trees and large woody debris in the managed river ecosystems (case study from the National park Podyjí, Czech Republic). Geoscape, 4 (1), s. 86-92.

Krejčí, L. (2008): Morphological effects of woody debris in streams and rivers. Geoscape, 3 (1), s. 19-23.

Braun, M. (2008): Mapping of the effects of spring flood in the floodplain of the Dyje River (NP Podyjí). Geoscape, 3 (1), s. 27-32.

Kapitoly v monografiích

Máčka, Z. (2009): Geology, Geomorphology and Human Impact over the Fluvial System. In Machar, I . et al., Historie, biodiverzita a management lužního lesa (Národní přírodnírezervace Vrapač, Česká republika), Univerzita Palackého, Olomouc, s. 27-40.

Konferenční sborníky

Máčka, Z. - Krejčí, L. (2009): Vliv člověka na přísun, zánik a mobilitu říčního dřeva (LWD) na řekách v ČR. In Říční krajina 6, Univerzita Palackého, Olomouc, s. 69-75.

Krejčí, L. - Máčka, Z. (2009): Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech. In Geodny Liberec 2008 - Výroční mezinárodní konference ČGS, Technická univerzita v Liberci, Liberec, s. 42-49.

Krejčí, L. - Máčka, Z. (2006): Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví). In Geomorfologické výzkumy v roce 2006, Univerzita Palackého, Olomouc, s. 117-122.