Mgr. Lukáš Báča

Kordis, CDV - externí spolupráce

dříve i Garep - odborný pracovník

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Mojí pracovní náplní je převážně o analýza a vyhodnocení tvrdých dat, ať již ze sekundárních zdrojů, či z vlastních výzkumů. Nedílnou součástí je také prostorové zpracování dat, včetně mapových výstupů. Spolupracoval jsem například na projektech RAILHUC (zhodnocení možností rychlostní železnice v ČR) nebo EDITS (užší spolupráce integrované dopravy ve státech střední Evropy). 

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Velkou výhodou na pracovním trhu je znalost práce s prostorovými daty.